Symposium Kenniscentrum Bever

Datum
Programma

Op woensdag 6 oktober wordt de website van het Kenniscentrum Bever gelanceerd tijdens het beversymposium in de omgeving van Ravenstein.

In de ochtend nemen sprekers de deelnemers mee in de wereld van de bever en alles wat daarbij komt kijken vanuit hun eigen ervaringen. Hoe worden beverholen opgespoord? Welke positieve effecten heeft de bever? Welke voorspellingen kunnen we doen over de ontwikkeling van de bever in Nederland? En hoe gaan we hier tijdig op een duurzame manier op anticiperen?
Om al deze kennis te delen en onze krachten te bundelen wordt de website van het Kenniscentrum Bever gelanceerd. Welke informatie is hierop te vinden en hoe kun je zelf kennis bijdragen?
Na de lunch gaan de deelnemers in groepen langs locaties in de omgeving van Ravenstein waar diverse maatregelen zijn genomen vanwege bevergraverij in de spoordijk, stadgracht en primaire waterkering.

Hopelijk kan het symposium zowel fysiek als digitaal plaatsvinden. Meld je hier alvast aan. In september wordt de verdere invulling van het programma bekend gemaakt.

Het Kenniscentrum Bever is een initiatief van STOWA, Rijkswaterstaat, ProRail, de Unie van Waterschappen, Interprovinciaal Overleg en de Zoogdiervereniging. Andere organisaties zijn natuurlijk ook welkom om hun kennis over de bever binnen het kenniscentrum te delen. Lees hier meer informatie over de oprichting van het Kenniscentrum Bever.

Labels