Algemene Ledenvergadering

Datum
Programma

Door de Covid-19 pandemie is het leven van ons allen ingrijpend veranderd. Ook de Zoogdiervereniging wordt geraakt door de gevolgen hiervan. Het verbod om bijeenkomsten te houden, heeft ook gevolgen voor onze Algemene Ledenvergadering. Deze zal via digitale weg plaatsvinden op donderdagavond 25 maart 2021. We maken hiervoor gebruik van speciale wetgeving die de regering heeft gemaakt in verband met Covid-19.

Bekijk hier de uitnodiging met agenda. En bekijk hier de stukken voor de ALV.