VLEN-avonden op 20 november en 4, 11 en 18 december 2020

Datum
Eind datum
Programma


Door de Covid-19-pandemie was het dit jaar onmogelijk een VLEN-dag te organiseren. Jammer, want het is altijd gezellig om elkaar te zien en ervaringen uit te wisselen. Om toch wat kennis te delen komt de Vleermuiswerkgroep Nederland daarom met een serie informatieve online avondlezingen over vleermuisbescherming- en onderzoek in Nederland: de VLEN-avonden.

Voor de VLEN-avonden zijn tot nu toe de volgende lezingen bekend:


20 november

  1.  www.vleermuisverblijfplaatsen.nl - een project om de eigenschappen van verblijfplaatsen van vleermuizen in kaart te brengen./ Chris Driessen
  2. Jaarrond activiteit rondom een kraamverblijfplaats Laatvlieger / Wiegert Steen & Marco Snijder
  3.  Licht en vleermuizen - Over de effecten van nachtelijk licht op vleermuizen, en hoe deze afhangen van het spectrum / Dr. Ir. Kamiel Spoelstra

De link voor de video van de VLEN-avond van 20 november 2020 vind je op Vleermuis.net.

4 december

  1. Mopsvleermuizen in Vlaanderen / Joris Everaert
  2. Sommige nachtvlinders verstoren vleermuizen met ultrasoon geluid / Wouter Halfwerk

11 december

  1. Effecten van boomsoort-samenstelling en versnippering op vleermuis activiteit in Vlaamse bossen / Daan Dekeukeleire
  2. Een kijkje in het priveleven van een kolonie noordse vleermuizen / Jeroen van der Kooij
  3. Populatie-genetische structuur van de ingekorven vleermuizen in de BeNeLux-landen / Daan Dekeukeleire

18 december

Programma wordt nog bepaald.


Details en aanmelding

De VLEN-avonden vinden allen plaats op de vrijdagavond van 20:00 uur tot ongeveer 21:30 uur.

Deelname is gratis, aanmelden via avond@vleermuis.net. De VLEN-avonden zijn te volgen via ZOOM (installeren is niet nodig). De link wordt de deelnemers per mail toegezonden. Na aanmelding krijg je gegevens over het inloggen op de ZOOM-sessie. De meest recente informatie is ook te vinden op:
https://www.vleermuis.net/meer-weten/nieuws-archief/755-aankondiging-vlen-avonden

Wanneer je je een presentatie wil houden, kun je dat ook melden via: avond@vleermuis.net

Image
Rosse vleermuizen in een Schwegler 2F vleermuiskast
Labels