Symposium: Heel Brabant ontwerpt natuurinclusief! Jij toch ook?

Datum
Programma
Image
Brabant Natuurinclusief Achtergrond afbeelding

Op donderdag 24 september organiseert Kunstloc Brabant in samenwerking met Vogelbescherming Nederland, Zoogdiervereniging en de gemeente Breda het symposium ‘Heel Brabant ontwerpt natuurinclusief! Jij toch ook?’ Een prikkelende dag met tips en tricks over natuurinclusief ontwerpen en bouwen en over de kracht van verbeelding

Urgentie biodiversiteit

Bijdragen aan biodiversiteit is misschien wel een van de meest urgente opgaven in onze tijd. Snelle verstedelijking, klimaatadaptatie en vraagstukken rond leefbaarheid maken dit thema nog urgenter. Bij steeds meer gemeenten, ontwikkelaars en architecten, maar ook bij Europa en het Rijk, staat natuurinclusief bouwen en ontwerpen inmiddels dan ook hoog op de agenda.

De gemeente Breda heeft de ambitie om in 2030 de eerste Europese stad in het park te willen zijn. Natuurinclusieve bouw ziet ze als een belangrijke bouwsteen om deze ambitie waar te maken. Vandaar dat ze graag ruimte biedt aan deze bijeenkomst.

De kracht van verbeelding

Kunstenaars, vormgevers en (landschaps)architecten zijn met creatieve ontwerpen en passende concepten van onschatbare waarde voor de versterking van biodiversiteit. Met dit symposium willen wij jou inspireren en uitdagen in te springen op deze ontwikkeling en een podium bieden aan bezielende voorbeelden.

Ben je erbij?

Wil je weten wat jij kunt betekenen voor biodiversiteit en je laten inspireren door (collega) vormgevers en architecten? Wil je meer weten over groen en soorten in de stad of over instrumenten uit de toolbox natuurinclusief bouwen, ontwikkeld door Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging? Wil je professionals ontmoeten die net als jij actief willen bijdragen in de ontwikkeling van stadsnatuur en biodiversiteit? Meld je voor 30 augustus aan. Voor jou als koploper is deelname gratis.

Opzet van de dag

Een programma met inspirerende sprekers in de ochtend, een lunchexcursie door Breda en interactieve werksessies in de middag.

Ochtendprogramma
(Nieuwe Veste - van 9:30 tot 12:00 uur, inloop vanaf 9:00 uur)

  • Welkomstwoord | Paul de Beer (wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Vastgoed en Klimaat van de gemeente Breda)
  • Introductie op de Toolbox natuurinclusief bouwen en schets van onze connectie met vogels en vleermuizen in tijden van Corona | Jip Louwe Kooijmans (Vogelbescherming Nederland) en Herman Limpens (Zoogdiervereniging)
  • Werking en toepassing van de Toolbox natuurinclusief bouwen | Victor Retel Helmrich (architect, Rheia ontwerpatelier)
  • De stad als gedeelde ruimte van mens en dier en oproep tot verbeeldingskracht | Glenn Deliège (milieufilosoof en auteur, KU Leuven en Hogeschool Gent)
  • Pitches over natuurinclusief ontwerp vanuit diverse invalshoeken | architect Jacques Vink (Ruimtelab), ontwerper Lucas Zoutendijk (Studio 1:1) en ontwerpster Merel van der Linden

Het ochtendprogramma is zowel op locatie bij te wonen als via deze livestream te volgen. Voor deelname op locatie is registratie vereist.
LET OP: VOLGEBOEKT: registreren voor deelname op locatie is niet meer
mogelijk.

Lunchexcursie
(vertrekpunt Nieuwe Veste - 12:00 tot 13:00 uur)

Wandeling langs plekken in Breda die kansen bieden voor biodiversiteit.

 
Middagprogramma
(Electron/MotMot gallery, 13:00 tot 17:00 uur)

Diverse werksessies naar keuze, rond thema’s als: soorten, groen, maatregelen, architectuur, conceptontwikkeling en storytelling. Meer informatie en keuzemogelijkheid werksessies volgt in later stadium op deze website en in mail aan deelnemers.  
Het programma sluiten we af met een bescheiden netwerkborrel. 
 
Moderator van de dag is Frank van Pamelen. Voertaal van het symposium is Nederlands. De livestream wordt voorzien van Engelse synchroon ondertiteling.


Let op! In naleving van de corona-protocollen is het aantal bezoekers dat we op locatie kunnen toelaten beperkt. Graag willen we de kennis over zo veel mogelijk organisaties verspreiden. Daarom hanteren we voor programma onderdelen met live- aanwezigheid maximaal 2 deelnemers per organisatie. Registratie voor livestream van ochtendprogramma is onbeperkt.

Image
Logos organisatoren en sponsors