Natuurplaza symposium ‘Naar een biodivers agrarisch landschap’

Datum
Programma

Door de Covid-19 pandemie is ons aller leven ingrijpend veranderd. Dit heeft gevolgen voor ons allen. Bijeenkomsten zoals dit Natuurplaza symposium kunnen niet meer plaatsvinden zoals we dat gewend waren. Daarom zal dit het eerste digitale Natuurplaza symposium worden.

Het symposium zal via Zoom plaatsvinden. Indien u wenst deel te nemen aan dit interactieve symposium, wordt u verzocht zich aan te melden via info@zoogdiervereniging.nl voor maandag 15 juni 12.00 uur o.v.v. NP-symposium 2020. U krijgt dan een email met nadere informatie over hoe u aan dit symposium kunt deelnemen. Het aantal beschikbare plaatsen is groot, maar niet onbeperkt. Deelname is op volgorde van aanmelding.

Bekijk hier de uitnodiging.

Programma
13.00: Opening door Piet Bergers (Zoogdiervereniging)
13.05: Maurice La Haye (Zoogdiervereniging) Limburg biedt volop kansen en mogelijkheden voor de hamster!
13.40: Ruud Foppen (Natuurplaza) Bijzondere natuurkwaliteit in het boerenland: idee-fixe en utopie.
14.10: Harm Kossen (Natuurrijk Limburg) Een wenkend perspectief voor natuurinclusieve landbouw: niet alleen voor de boer.
14.40: Virtueel naborrelen

De promotie van Maurice La Haye vindt plaats op woensdag 17 juni 2020 om 16:30 in de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift ‘The Common hamster in the Netherlands. From pest species to icon of a biodiverse agricultural landscape’. In gewoon Nederlands: ‘De hamster (korenwolf) in Nederland. Van plaagdier tot icoon van een soortenrijk agrarisch landschap’. De verdediging is door de Covid-19 crisis helaas niet bij te wonen, maar op de dag zelf wel te volgen via de live-stream.

In het proefschrift wordt beschreven welke onderzoeken zijn uitgevoerd om de hamster (Cricetus cricetus), beter bekend onder de geuzennaam korenwolf, voor uitsterven te behoeden. In deze youtube-video wordt door de promovendus en zijn paranimfen kort en beeldend uitgelegd wat een hamster is, nodig heeft en welke dreigingen de hamster het hoofd moet bieden.