Friese Vrijwilligersdag Natuur

Datum
Programma

Op zaterdag 5 september vindt de tweede Friese Vrijwilligersdag Natuur plaats bij de Buitenplaats in Earnewâld.
Speciaal voor alle (potentiële) vrijwilligers wordt een interessant programma opgesteld met lezingen, workshops en excursies.

De Friese Vrijwilligersdag Natuur wordt georganiseerd in opdracht van de provincie Friesland door de Zoogdiervereniging, Sovon Vogelonderzoek en FFF in samenwerking met vele (vrijwilligers)natuurorganisaties.