Algemene Ledenvergadering Zoogdiervereniging

Datum
Programma

Door de Covid-19 pandemie is het leven van ons allen ingrijpend veranderd. Ook de Zoogdiervereniging wordt geraakt door de gevolgen hiervan. Het verbod om bijeenkomsten te houden, heeft ook gevolgen voor onze Algemene Ledenvergadering. Deze zal voor de tweede keer in onze bijna 70 jarige geschiedenis via digitale weg plaatsvinden op zaterdag 21 november as. 
Bekijk hier de uitnodiging met agenda.

Stukken voor de ALV zaterdag 21 november 2020

- 4. conceptverslag ALV 11 juni 2020
5. Verenigingsbegroting 2021
- 6. Meerjarenplan 2021-2025
- 7. Standpunt exoten
8. Oplegger bestuurswisseling november 2020