Algemene Ledenvergadering Zoogdiervereniging

Datum
Programma

Op 21 november vindt de tweede Algemene Ledenvergadering van 2020 plaats. Indien alle Covid19-maatregelen dit toelaten, dan zal dit op Natuurplaza in Nijmegen georganiseerd worden. Indien het niet lukt om de ALV in Nijmegen te organiseren, dan zal deze digitaal plaatsvinden.

De ALV start om 10:00 uur.

Meer informatie volgt later.