AFGELAST Startbijeenkomsten NEM verspreidingsonderzoek Marters 2020 AFGELAST

Datum
Programma

Helaas zijn vanwege het Coronavirus alle startbijeenkomsten NEM Marters afgelast. De deelnemers worden per mail op de hoogte gebracht en geïnstrueerd, zodat ze kunnen starten met het meetprogramma.