VLEN-dag (Nederlandse Vleermuizen-studiedag)

Datum
Eind datum
Programma
Image
Save the date Vlendag 26 oktober 2019

Zaterdag 26 oktober is de 42ste VLENdag! Reserveer deze datum vast in je agenda

Op de VLEN-dag worden voordrachten gehouden over vleermuisbescherming, vleermuisonderzoek en andere vleermuiswetenswaardigheden. Daarnaast zijn er posterpresentaties en stands waar verschillende vleermuis-gerelateerde zaken worden verkocht.

Voor het eerst presenteren we dit jaar de Leo Bels prijs, voor VLEN-ners (of werkgroepen) die nu of in het verleden een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd voor onze vleermuizen. Je kunt nominaties hiervoor indienen tot 15 september 2019 via het emailadres: info@vleermuis.net en onder vermelding van "Nominatie Leo Bels Prijs 2019.

Wil je een (poster-) presentatie geven op deze dag of met een stand aanwezig zijn. Geef je dan op via: info@vleermuis.net

De VLEN-dag wordt gehouden in de Uithof, Androculusgebouw, Yalelaan 1 in Utrecht.