Symposium citizens science KNNV afdeling Voorne

Datum
Programma

Zaterdag 12 oktober 2019 van 13.30 uur tot 17.00 uur. 

Specialisten van de KNNV afdeling Voorne houden een presentie over vier door de KNNV uitgevoerde onderzoeken:
 - Vlinders op Voorne (door Ria Mellegers)
-  Het belang van ringonderzoek bij vogels (door Eveline van der Jagt)
-  Zoogdierenonderzoek (muizen/vleermuizen) op de Zuid-Hollandse eilanden  (door Jan Alewijn Dijkhuizen)
-  Meerjarig plantenonderzoek in natuurgebieden op Voorne-Putten (door Piet Mout)

De wethouder Natuur van de gemeente Westvoorne, mevr. L. van der Pol, zal het symposium openen. Afdelingsvoorzitter Theo Briggeman zal ingaan op de activiteiten van de in de Hollandse Delta actieve afdeling.

Het symposium is bedoeld voor de inwoners van de Zuid-Hollandse eilanden, medewerkers en bestuurders van betrokken overheden en gelieerde organisaties. Begin september wordt het uitgebreide programma bekend gemaakt alsmede informatie over de inschrijvingsmogelijkheden.
De toegang is gratis.

Na afloop van het symposium zal aan de deelnemers het boekje “Natuur en Landschap op Voorne en Putten in 2018” en een brochure met de vier lezingen worden uitgereikt.