Natuurwerkdag IKL Eikelmuis

Datum
Programma

De natuurwerkdag van 2 november door het IKL staat in het teken van de eikelmuis. Die dag worden er tussen 10.00 en 14.00 uur hagen en fruitbomen geplant in de Perenwei aan de Molenweg in Bemelen. Vrijwilligers kunnen zich melden via de website www.natuurwerkdag.nl

Eijsden-Margraten vormt het enige leefgebied van de zeer zeldzame eikelmuis in Nederland. „Daarom is het belangrijk dat we de eikelmuis helpen overleven”, vertelt Anke Brouns, coördinator soortbescherming bij Stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen).

De eikelmuis behoort tot de slaapmuizen. In de winter slapen ze tot wel een half jaar lang. Ze leven in bossen en boomgaarden en slapen in oude schuurtjes, holle bomen en onder de grond. Via heggen en hagen verplaatsen de eikelmuizen zich van het ene gebied naar het andere. Door aanplant van hagen en fruitbomen in de Perenwei in Bemelen wordt het leefgebied van de eikelmuis vergroot.