Natuurlijk: congres voor Natuurinclusief Bouwen

Datum
Programma

Door vanaf de tekentafel rekening te houden met de kansen voor de natuur ontstaat een meerwaarde voor zowel economie als ecologie. Of het nu gaat om de isolatie van woningen, het ontwerp van een bedrijventerrein, woonwijk of weg of het beheer van bermen: natuurinclusief denken en handelen verrijkt de leefomgeving van mens, dier en plant. De grote maatschappelijke opgaven als de energietransitie en het verduurzamen van onze woningvoorraad vragen ook om een andere, natuurinclusieve aanpak.
Kom naar Natuurlijk: het Congres over Natuurinclusief Bouwen en maak kennis met de natuurinclusieve aanpak in de bouw en infrastructuur.

Natuurlijk biedt:
  • Inspirerende experts en keynote sprekers.
  • De lancering van de digitale Toolbox Natuurinclusief Bouwen, waarin alle stakeholders praktische informatie vinden om natuurinclusief te bouwen.
  • Tal van workshops rond actuele thema’s en succesvolle projecten die laten zien hoe groen en natuurinclusief werken een project kan verrijken.
  • Volop gelegenheid tot het ontmoeten van (on)bekenden om ervaringen te delen, kennis te verrijken en concreet aan de slag te gaan met natuurinclusief bouwen.

Doet u mee?
Wilt u in 2020 (nog meer) werk maken van natuurinclusief bouwen? Meld u dan vandaag nog aan.

Het Congres Natuurinclusief Bouwen is een initiatief van de Provincie Overijssel, in het kader van het Programma Natuur Voor Elkaar.
De Toolbox Natuurinclusief Bouwen is een initiatief van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging, gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Image
Stadsgroen met wadi
Water en groen zijn sleutels tot een natuurinclusieve stad