Gelderse biodiversiteitsdag

Datum
Programma

Vrijdag 15 november is de Gelderse Biodiversiteitsdag. Deze dag is voor iedereen die een bijdrage levert aan de Gelderse natuur.

Bekijk hier het programma. Let op: de aanmelding is inmiddels gesloten, het maximale aantal deelnemers is bereikt.

In Gelderland dragen veel mensen bij aan de ontwikkeling en instandhouding van de natuur. Daar zijn we erg blij mee! Om onze waardering voor uw inzet te laten blijken, organiseren we jaarlijks de Gelderse biodiversiteitsdag.

Voor alle betrokkenen bij natuur en landschap in Gelderland

Deze dag is voor iedereen die zich inzet voor de Gelderse natuur. Dat kan bijvoorbeeld zijn als:

  • vrijwilliger bij een natuurorganisatie
  • natuur beherende boer of landgoedeigenaar
  • werknemer bij een terreinbeherende organisatie, gemeente, waterschap, agrarische natuurvereniging of adviesbureau.

Laat je informeren en inspireren

Het afwisselende programma van de Gelderse biodiversiteitsdag bevat lezingen, workshops, films en excursies gericht op de biodiversiteit en het natuurbeheer in Gelderland. We hebben meer dan 30 uiteenlopende sessies. Een uitgelezen kans om nieuwe contacten te leggen en oude aan te halen en te leren over succesvolle projecten van natuurcollega’s om de afname van de biodiversiteit te keren.