ALV en excursie Nieuwkoopse plassen

Datum
Programma

U wordt van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering en excursie van de Zoogdiervereniging op 16 november a.s. in de Werkschuur De Kievit, Hollandsekade 23, Woerdense Verlaat.

Het programma zier er als volgt uit:

11.00-13.00 uur     Algemene Ledenvergadering* 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Verslag ALV november 2018
 5. Verslag ALV juni 2019
 6. Jaarrekening en jaarverslag 2018
 7. Begroting 2019
 8. Bestuurssamenstelling
 9. Voorjaars ALV
 10. Beschermingsstandpunten
  1. Basisdenklijn
  2. Standpunt OVP
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

*De bijbehorende stukken kunnen ongeveer een week voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering worden gedownload van de website van de Zoogdiervereniging of worden opgevraagd bij het secretariaat.

13.00-13:30 uur      Lunch (u wordt verzocht uw eigen lunch mee te nemen)
13.30-14:00 uur      Lezing door Martijn van Schie, boswachter ecologie bij Natuurmonumenten Rotterdam en Nieuwkoop: noordse woelmuizen en natuurbeheer               

14.00-16.00 uur      Excursie: de Nieuwkoopse plassen, met focus op voorkomende zoogdieren
16.00-17.00 uur       Borrel

Locatie
De vergadering en de lezing worden gehouden in de Werkschuur De Kievit, Hollandsekade 23, Woerdense Verlaat. De excursie start en eindigt hier ook.

De werkschuur is niet met het openbaar vervoer te bereiken. Voor leden die met het openbaar vervoer komen staan om half 11 auto’s klaar bij het station in Woerden. Als u hiervan gebruik wilt maken is aanmelden verplicht, zodat we weten hoeveel auto’s er nodig zijn.

Aanmelden
De ALV en excursie zijn vrij toegankelijk voor leden van de Zoogdiervereniging. De ruimte is echter niet onbeperkt. Meldt u zich daarom vooraf aan via
info@zoogdiervereniging.nl

Meer informatie
U kunt op maandag t/m donderdag (tussen 9.00 en 12.30 uur) contact opnemen met het secretariaat van de Zoogdiervereniging via de mail: 
info@zoogdiervereniging.nl) of telefonisch 0247410500