Kennisdag voor otter en bevervrijwilligers CaLutra

Datum
Programma

Op zaterdag 31 maart vindt de jaarlijkse CaLutradag plaats. Dit jaar zijn we te gast bij It Fryske Gea.
We starten in de ochtend met presentaties over zowel otter(genetica) als bever. In de middag is er een (vaar)excursie en film. 
Uiteraard is er voldoende ruimte om kennis uit te wisselen en te discussiëren. En sluiten we de dag af met een borrel.