6e symposium Vleermuizen in de Stad

Datum
Eind datum
Programma

ZESDE SYMPOSIUM 'VLEERMUIZEN IN DE STAD'

Het is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden, het middagsymposium ‘Vleermuizen in de Stad’ dat dit jaar op 27 november plaatsvindt. De middag wordt georganiseerd door de Zoogdiervereniging, Gemeente Amsterdam en het landelijk initiatief Werkgroep Stedelijke Ecologie.

Het symposium is gratis toegankelijk en is primair bedoeld voor gemeenteambtenaren die betrokken zijn bij de Flora en faunawet en ecologen van adviesbureaus. Ook studenten van de HvA zijn zeker van harte welkom. Het symposium vindt plaats bij FLOOR/HvA. 

Sprekers en onderwerpen: 

- Herman Limpens (Zoogdiervereniging) en Kamiel Spoelstra (NIOO, Licht op Natuur) – Vleermuizen en licht, de laatste inzichten

- Mischa Cillessen (gemeente Tilburg) – Gebiedsgerichte ontheffing en soortenmanagementplan, hoe is dit geïmplementeerd in de gemeente

- Marcel Schillemans (Zoogdiervereniging) - Monitoringsmethode voor vleermuizen in stedelijk gebied VleerMUS

- Mathias Lehner (Nextcity) - De rol van de architect in het ontwerpproces

- Erik Korsten en Eric Jansen (Bureau Waardenburg en Zoogdiervereniging) – Dwergvleermuis massawinterverblijven; het vervolg

- Lisa Hocker (gemeente Utrecht) - Vleermuiskasten in de stadsrand en analyse van de batloggerdata uit Utrechtse achtertuinenonderzoek

- Carola van den Tempel (Landschap Noord-Holland) - Inzet van vrijwilligers bij (meer)vleermuisonderzoek

- Remco Barkhuis (Havenbedrijf Amsterdam) - Waarom investeert het Havenbedrijf van Amsterdam in natuur, wat levert het op?

- Ymke Hofhuis (gemeente Amsterdam) - Nieuwe Natuurwet; verantwoordelijkheid voor gemeenten

- Sharon Boekhout (Eelderwoude) – Bat030

- Anneke Blokker (gemeente Amsterdam) – Batlogger onderzoek in Amsterdam; de eerste resultaten

Bekijk hier het volledige programma (pdf).