Cursus lanenbeheer vleermuizen = vol!

Datum
Eind datum
Programma

Oude, aftakelende loofbomen met holten en spleten zijn van cruciaal belang voor veel planten en dieren waaronder vleermuizen. In onze, veelal jonge bossen, behoren laanbomen vaak tot de oudste bomen van het bos. Echter, steeds meer beheerders hebben te maken met aftakelende lanen. Bovendien is er lang weinig aandacht geweest voor verjonging en aanleg van nieuwe lanen en behoud van individuele bomen in lanen.

Voor vleermuizen is het aftakelen van lanen op korte termijn natuurlijk een zegen. Echter, in veel gevallen betekent het dat aftakelende bomen vlot worden geruimd en de laan wordt verjongd. Daarmee verdwijnt een belangrijke habitat voor deze soorten. Vanuit veiligheidsoogpunt vormen aftakelende lanen een potentieel gevaar voor recreanten. Beheerders dienen te voldoen aan de zorgplicht. Hiervoor ontvangen zij geen vergoeding. Er wordt dan ook steeds meer voor gekozen om aftakelende lanen tijdig te verjongen door de oude laan (al dan niet in meerdere fasen) te kappen en opnieuw in te planten. Bij het verjongen van lanen kan de habitat van onder meer vleermuizen in het gedrang komen. De beheerder krijgt hierbij bovendien te maken met de wettelijk beschermde status van deze soorten. Dit blijft ook zo met de op handen zijnde nieuwe natuurwet.