WABO-workshop Natuur

Datum
Eind datum
Programma

De workshop op 14 februari = vol.
Vanwege de grote belangstelling wordt de WABO workshop op 11 juni nogmaals gegeven.
Voor 11 juni kunt u zich hier opgeven.

Deze workshop is bedoeld voor WABO-coördinatoren, boomspecialisten, ecologische adviseurs en beleidsmedewerkers. Door de introductie van de omgevingsvergunning (WABO) moeten bouw-, sloop- en kapaanvragen snel en accuraat beoordeeld worden. Het bevoegd gezag moet direct in kunnen schatten of er sprake is van activiteiten waarvoor een kapvergunning nodig is en/of een ontheffing, omdat er in het plangebied beschermde diersoorten voorkomen.

Deze workshop gaat in op de achtergronden van wet- en regelgeving voor natuur dichtbij huis: Flora- en faunawet en Kapverordeningen. Tevens wordt stilgestaan bij de consequenties van de nieuwe Natuurwet en de nieuwe Omgevingswet. ’s Morgens geven de Zoogdiervereniging (namens de VOFF) en EKootree ieder vanuit hun eigen expertise aan hoe de natuurcomponent van projecten op eenvoudige wijze beoordeeld kan worden. Praktische tips en richtlijnen voor een vlotte en zorgvuldige beoordeling van aanvragen zijn het gevolg. ‘s Middags worden de regels en richtlijnen getoetst in de praktijk.

Programma
09:30 – 10:00 Ontvangst
10:00 – 10:30 (hoe) Werkt de WABO? – Edwin Koot
10:30 – 11:15 Regels en richtlijnen rond kapaanvragen – Edwin Koot
11:15 – 11:30 Koffie
11:30 – 12:30 Flora- en faunawet: wat is het? - Stefan Vreugdenhil
12:30 – 13:15 Lunch
13:15 – 14:30 Flora- en faunawet: hoe werkt het in de praktijk? – Stefan Vreugdenhil
14:30 – 16:00 Workshop ‘Quick scan natuur WABO-aanvraag’: diverse geïntegreerde
casussen – Edwin Koot en Stefan Vreugdenhil
16:00 uur Afsluiting