Vleermuizen in de Stad bijeenkomst

Datum
Eind datum
Programma

15.00 Ontvangst met koffie & thee – inloop

15.15 Welkom en opening

15.20 Korte terugkoppeling vorige bijeenkomsten – Gitty Korsuize (Stadsecoloog Utrecht)

15.30 Vleermuizen en stedenbouwkundige herstructurering – Christine Paris (Stadsecoloog Arnhem)

- Koers en ervaringen in Arnhem

- De betrokkenheid van woningcorporaties

16.00 Meldpunt Vleermuizen en de Vleermuiswerkgroep – Hans Hartvelt (VLEGEL)

- Stichting Landschapsbeheer Gelderland en VLEGEL zorgen voor een gemeentelijk meldpunt waar inwoners van een gemeente in Gelderland terecht kunnen als ze een vleermuis in huis vinden.

- Gemeentes kunnen zich hiervoor aanmelden. Maar waarom zou je dat doen? En wat zijn de ervaringen in andere provincies?

16.30 Pauze – met koffie & thee

16.40 Wetgeving over vleermuizen – Martijn van Opijnen / Conny Krutzen (Dienst Regelingen)

- Hoe kijkt Dienst Regelingen aan tegen monitoring van vleermuizen in projecten.

- Is er nu een ontheffing nodig wanneer er mitigerende maatregelen nodig zijn voor vleermuizen?

17.10 Kansen benutten voor Vleermuizen in de stad – Tjeerd Kooij (Ekoza)

- Waar liggen er kansen voor het maken van vleermuisverblijven? En hoe kunnen we deze benutten?

- Soms doen zich verrassingen voor die kansen bieden voor vleermuizen.

17.40 Einde middagprogramma

17.50 Workshops

- Workshop 1: Vleermuisvriendelijk bouwen

Hoe kunnen we vroeg in de planprocedure hiermee rekening houden? Een samenwerking tussen gemeente, ontwikkelaar / woningbouwverenigingen en ecologisch adviesbureau is belangrijk. De welwillendheid is daarbij essentieel. Hoe doe je dat?

- Workshop 2: Monitoring van vleermuisverblijven

Een voorwaarden van een ontheffing Flora- en faunawet kan een plicht tot monitoring zijn. Wat is het nut? Hoe moet dit worden georganiseerd? Wat doen we met de kennis en ervaring?

18.00 Eerste workshopronde

18.25 Tweede workshopronde

18.50 Samenvatting en sluiting van het middagprogramma

19.00 Borrel en eten

- Eten (vegetarisch buffet) in de boerderij met deelnemers aan de excursie.

- Opgave voor 15 augustus.

- Eigen bijdrage eten is € 10,-. Ter plekke betalen.

20.30 Vleermuisexcursie in Arnhem door park Sonsbeek – Herman Heskamp, Rob Vermeulen, Bart Castelein (faunabeheerder) en Jeroen Glissenaar (parkbeheerder) Startpunt Bezoekerscentrum Sonsbeek. Wethouder Van Gastel loopt mee. Grote kans dat we rosse vleermuis (in boom), watervleermuis, ruige en gewone dwergvleermuis horen en zien.

21.30 Sluiting programma