Cursus lanenbeheer en vleermuizen in NB

Datum
Eind datum
Programma

Deze cursus is vol, u kunt zich niet meer opgeven

De Zoogdiervereniging en Stichting Probos organiseren samen de praktijkcursus Lanenbeheer voor vleermuizen in Noord-Brabant. Deze cursusdag vindt plaats op 2 april 2012 in Helmond en zal bestaan uit een ochtenddeel, middagdeel.

Ochtend
Door een (ervarings)deskundigen wordt kennis overgebracht over:

  • de ecologie (gedrag, habitateisen en verspreiding) van bosgebondenvleermuissoorten;
  • waarden, typen en beheer van lanen;
  • mogelijke beheer- en inrichtingsmaatregelen om de habitat voor deze soorten in het boslandschap te behouden en te verbeteren in relatie tot de andere bosfuncties;
  • verplichtingen vanuit natuurwetgeving, Gedragscode bosbeheer en certificeringen voor duurzaam bosbeheer (FSC en PEFC);
  • hoe vitaliteit en de resterende levensduur van aftakelende bomen en daarmee het risico kan worden ingeschat.

Middag
Onder leiding van een excursieleider worden ’s middags diverse objecten (lanen) bezocht, waarbij wordt gediscussieerd over het beheer van de laan en het omliggende bos met het oog op het behouden en versterken van de habitat voor vleermuizen. Bovendien wordt met een boomcamera een aantal holten bekeken.

Avond
Op een andere datum worden de deelnemers uitgenodigd voor deelname aan een avondexcursie in de regio met een batdetector (vleermuisdetector), een apparaat dat ultrasone geluiden kan registreren en omzetten in hoorbaar geluid.