2017 Jaar van de Laatvlieger; beter laat dan nooit

19 januari 2017

De Zoogdiervereniging heeft 2017 uitgeroepen tot het jaar van de ‘laatvlieger’; een bijzondere vleermuissoort. De laatvlieger komt in ons land verspreid voor, met name bij steden en dorpen. Overdag houdt de laatvlieger zich op in gebouwen, bijvoorbeeld in spouwmuren of onder dakpannen. In het voorjaar verzamelen de vrouwtjes zich in grote kraamgroepen waar ze hun jongen grootbrengen. Deze kraamkolonies worden in Nederland altijd in gebouwen aangetroffen. Je zou kunnen zeggen dat de laatvlieger een echte ‘cultuurvolger’ is; waar mensen wonen, daar tref je de laatvlieger. Als één van de grootste vleermuizen in Nederland kan hij grote afstanden afleggen op een nacht. Op een zomerse avond kun je ‘m zomaar in je achtertuin aantreffen. Daar jaagt hij dan op muggen, motten en kevers. Maar ook vind je de laatvlieger op het platteland, jagend boven boomgaarden of (koeien)weides.


Laatvlieger (foto: Wesley Overman).

Ondanks dat de laatvlieger voorkomt in onze eigen directe woonomgeving, is er weinig over het gedrag van het dier bekend. Zo kennen we bijvoorbeeld het balts- en paargedrag niet goed. Ook weten we niet waar de meeste dieren hun winterslaap houden. Omdat we zo weinig weten, is het lastig om de laatvlieger goed te beschermen. Het doel van het Jaar van de Laatvlieger is dan ook niet alleen om aandacht te vragen, maar ook om de kennis die er is over dit bijzondere dier te bundelen.

De laatvlieger is trouwens niet de enige vleermuissoort van ons land. Er is een grote verscheidenheid aan soorten, met elk hun eigen gedrag en bijzonderheden. Door aandacht te vragen voor de laatvlieger, vragen we dus ook aandacht voor de zeventien andere soorten die je in Nederland kunt tegenkomen. Want dé vleermuis bestaat niet.

Tijdens het ‘Jaar van de Laatvlieger’ organiseert de Zoogdiervereniging, samen met haar werkgroepen en vrijwilligers, een aantal activiteiten om aandacht te vragen voor dit bijzondere dier. Wil je meer weten? Houd dan de website van de Zoogdiervereniging in de gaten!

Het Jaar van de Laatvlieger werd gesponsord door Zabawas.