Cursusprogramma

Image
Kolonie franjestaarten

De Zoogdiervereniging organiseert (samen met andere organisaties) diverse cursussen en workshops voor professionals. 

Hieronder vindt u meer informatie over de cursussen die op dit moment gepland staan.

In-company cursussen
Uiteraard is het mogelijk om op maat gemaakte cursussen bij u in-company te verzorgen. Indien u interesse heeft in een in-company cursus, dan kunt u contact met ons opnemen via email.

25 oktober 2022: Mitigeren met vleermuiskasten = VOL

>

De Zoogdiervereniging organiseert op 25 oktober 2022 de cursus "Mitigeren met vleermuiskasten".

In deze ééndaagse cursus leert vleermuizenexpert Erik Korsten je de ecologie van verblijfplaatsen van vleermuizen te begrijpen. Je krijgt inzicht in hoe vleermuiskasten als vervangende verblijfplaats voor vleermuizen ingezet kunnen worden, maar ook in welke situaties dat niet kan. Daarbij komen zowel externe kasten, als inbouwkasten en andere verblijfplaatsvoorzieningen aan bod. Tenslotte wordt ingegaan op de verdieping van de ‘conservation evidence’ met betrekking tot vleermuiskasten.

De cursus is onmisbaar voor ecologen, toetsers en ontwerpers van vleermuiskasten / -voorzieningen.
Locatie: Driebergen. Kosten: €450,- excl. btw.

Meer informatie over deze cursus vind je hier.

1, 8 en 15 november: Vleermuizen en Planologie

>

De Zoogdiervereniging organiseert op 1, 8 en 15 november 2022 de driedaagse cursus ‘Vleermuizen en Planologie’.

Vleermuizen zijn strikt beschermd. Ruimtelijke ontwikkelingen in breedste zin van het woord kunnen vleermuizen schaden. Maatregelen ter voorkoming of vermindering van de schade kunnen dan aan de orde zijn. Vleermuizen hebben een, voor veel mensen, verborgen leefwijze en onderzoek naar hun verblijfplaatsen, vliegroutes en jachtgebieden kan soms een heel jaar in beslag nemen. Niet op de hoogte zijn van hoe vleermuizen een concreet landschap of gebouw gebruiken, of van de wettelijke verplichtingen hier rekening mee te houden, kunnen leiden tot vertragingen van projecten en daarmee ook verhoogde kosten. Tegelijk zullen ‘last minute’ maatregelen voor de vleermuizen minder effectief en efficiënt zijn.
Als de functies van landschap of gebouw voor vleermuizen en de impact van de ruimtelijke ontwikkelingen op die functies bekend zijn, zijn er tal van mogelijkheden om daarmee om te gaan. Het is mogelijk om een ontheffing van de Wet Natuurbescherming te verkrijgen, mits aan een aantal juridisch ecologische randvoorwaarden is voldaan. Meer en meer wordt ook door middel van gedragscodes en gebiedsgerichte ontheffingen geregeld. Vleermuizen zijn een belangrijk aspect voor deze innovatieve juridische aanpak, en andersom. 

In deze cursus nemen vleermuizenexperts Herman Limpens en Peter Twisk je mee in de toepassing van de ecologie en landschapsgebruik van vleermuizen in planologische en juridische context. 

Meer informatie over deze cursus vind je hier.

20 oktober 2022: Vleermuizen en Lanenbeheer

>

De Zoogdiervereniging en Stichting Probos organiseren op 12 april 2022 de cursus "Vleermuizen en Lanenbeheer".

Steeds meer beheerders van bossen, landgoederen en stedelijk groen hebben te maken met aftakelende bomenlanen. Terwijl aan de ene kant vraagstukken spelen m.b.t. veiligheid van verkeer en recreanten, hebben deze lanen vaak een hoge cultuurhistorische en natuurhistorische waarde. Zo bieden oude lanen verblijfplaatsen aan bomen bewonende vleermuizen en zijn veel laanvormen ook belangrijke verbindingszones voor vleermuizen.

Welke mogelijkheden zijn er om lanen te verjongen, de veiligheid voor recreanten te waarborgen, én leefgebied voor vleermuizen in stand te houden? De antwoorden op deze vragen komen in de eendaagse cursus van de Stichting Probos en de Zoogdiervereniging aan bod. De cursus wordt gegeven door Eric Jansen (Zoogdiervereniging), Joyce Penninkhof (Probos) en Henk van Scherpenzeel (Boomtotaalzorg).

Locatie: Vlisteren. Kosten: €450,- excl. btw.

Meer informatie over deze cursus vind je hier.

6 oktober 2022: Vleermuisgeluiden voor Gevorderden = vol

>

De Zoogdiervereniging organiseert op 6 oktober 2022 de cursus "Analyse van Vleermuisgeluiden voor Gevorderden.

Of het nou gaat om het determineren van waargenomen vleermuizen, het vastleggen van bewijsmateriaal, of het via een vaste methodiek verzamelen van waarnemingen over een lange periode: het opnemen en analyseren van vleermuisgeluiden is niet meer weg te denken uit het hedendaagse vleermuisonderzoek. Tegelijkertijd wordt zowel de keuze uit verschillende soorten en merken vleermuisdetectors, als de keuze in geluidsanalyse-methoden en geluidsanalyseprogramma’s steeds groter. Naast de handmatige analyses, zijn er semiautomatische- tot bijna volautomatische herkenningsprogramma’s.  
In deze ééndaagse cursus gaat geluidsanalysedeskundige Eric Jansen in op de toepassing en eigenschappen van de verschillende apparaten als analyseprogramma’s, hoe soorten aan hun geluid herkend kunnen worden en welke technieken/methoden passen bij welke onderzoeksvragen.

Locatie: Nijmegen. Kosten: €450,- excl. btw.

Meer informatie over deze cursus vind je hier.