Cursusprogramma

De Zoogdiervereniging organiseert (samen met andere organisaties) weer diverse cursussen en workshops voor professionals. 

Hieronder vindt u meer informatie over de cursussen die op dit moment gepland staan. Het inschrijven voor deze cursussen kunt u doen via deze pagina.

In-company cursussen
Uiteraard is het mogelijk om op maat gemaakte cursussen bij u in-company te verzorgen. Indien u interesse heeft in een in-company cursus, dan kunt u contact met ons opnemen via email.
 

30 september en 7 oktober 2021: Herkennen van roofdiersporen - VOL

>

De Zoogdiervereniging organiseert de tweedaagse cursus ‘Herkennen van roofdiersporen’ op 30 september en 7 oktober 2021. 

Onderzoek naar de aanwezigheid van zoogdieren is ingewikkelder dan bijvoorbeeld die van vogels. Voor roofdieren is het zoeken naar en analyseren van sporen een goede methodiek. Echter, hoe voorkom je dat je ziet wat je wilt zien, maar blijf je scherp in het waarderen van waarnemingen?

De cursus is vol, nieuwe aanmeldingen komen op de wachtlijst

Sporendeskundige Annemarie van Diepenbeek en wolvendeskundige Glenn Lelieveld nemen je in twee dagen mee in de wereld van prenten, uitwerpselen en gedode dieren. Je krijgt inzicht in hoe je deze sporen kunt determineren, maar ook hoe je deze moet vastleggen en op waarde moet inschatten. Ook komt het gedrag van roofdieren uitgebreid aan bod.

Kijk op deze pagina voor meer informatie en aanmelden.

7 oktober 2021 - Ecologie van Vleermuizen = VOL

>

De Zoogdiervereniging organiseert voor het eerst de ééndaagse cursus ‘Ecologie van vleermuizen’  op 7 oktober 2021. De cursus wordt Covid19-proof georganiseerd op Boerderij Hoekelum.

De cursus is vol, nieuwe aanmeldingen komen op de wachtlijst

Ongeveer één derde van alle zoogdieren op de wereld zijn vleermuizen. Deze fascinerende groep dieren is de enige zoogdierengroep die actief kan vliegen en dan ook nog eens in de nacht. Vleermuizen zijn hier volledig op aangepast, maar wat betekenen deze aanpassingen voor hun ecologie? Welke keuzes maken vleermuizen in hun zoektocht naar verblijfplaatsen en voedsel terwijl ze proberen te ontkomen aan parasieten en predatoren?

In deze cursus leert vleermuizenexpert Peter Twisk je meer over de ecologie van deze fascinerende soortgroep en hoe je waarnemingen van deze dieren kunt interpreteren. 

Kijk op deze pagina voor meer informatie en aanmelden.

4 en 11 november 2021: Herkennen van Vleermuiswaarden = vol

>

De Zoogdiervereniging organiseert de tweedaagse cursus ‘Herkennen van Vleermuiswaarden’ in het najaar van 2021. De cursus wordt Covid19-proof georganiseerd op Boerderij Hoekelum.

Deze cursus is vol, nieuwe aanmeldingen komen op de wachtlijst.

Deze cursus is gericht op onder ander (veld)medewerkers van (ecologische) adviesbureaus, overheden en sloopbedrijven die met vleermuizen, ingrepen en wetgeving te maken krijgen. De workshop is tevens bruikbaar voor ambtenaren die het kader van omgevingsvergunningen de noodzaak van onderzoek naar vleermuizen moeten bepalen.

Deelnemers leren hoe ze overdag van een object of gebied de potentiële waarden voor vleermuizen zo goed mogelijk kunnen inschatten. Belangrijk onderdeel is bovendien het concreet aanbevelen van aanvullend onderzoek volgens de voorschriften van het protocol vleermuisonderzoek. De workshop bestaat uit twee dagen waarbij theorie en praktijk gecombineerd worden.

De cursus ‘Herkennen van vleermuiswaarden’ wordt gegeven door Herman Limpens en Erik Korsten van de Zoogdiervereniginging.

Kijk op deze pagina voor meer informatie en aanmelden.

18 november 2021: Vleermuizen en Lanenbeheer

>

De Zoogdiervereniging en Stichting Probos organiseren samen een praktijkcursus ‘Lanenbeheer voor vleermuizen’ in het najaar van 2021.

Oude, aftakelende loofbomen met holten en spleten zijn van cruciaal belang voor veel planten en dieren, waaronder vleermuizen. In onze (veelal jonge) bossen behoren laanbomen vaak tot de oudste bomen van het bos. Voor vleermuizen is het aftakelen van lanen op korte termijn een zegen, dan ontstaan juist natuurlijke holtes en spleten. Echter, in veel gevallen worden aftakelende bomen in lanen geruimd om risico’s te vermijden. Soms worden zelfs hele lanen verjongd. Daarmee verdwijnt een belangrijke habitat voor deze soortgroep.

Steeds meer bosbeheerders hebben te maken met aftakelende lanen en bovendien is er - in het verleden - weinig aandacht geweest voor verjonging en aanleg van nieuwe lanen en behoud van individuele bomen in lanen.

Vanuit veiligheidsoogpunt vormen aftakelende lanen een potentieel gevaar voor recreanten. Beheerders dienen te voldoen aan de zorgplicht maar hiervoor ontvangen zij geen vergoeding. Er wordt dan ook steeds meer voor gekozen om aftakelende lanen tijdig te verjongen door de oude laan (al dan niet in meerdere fasen) te kappen en opnieuw in te planten. Bij het verjongen van lanen kan de habitat van vleermuizen in het gedrang komen. De beheerder krijgt hierbij te maken met de wettelijk beschermde status van deze soorten in de Wet natuurbescherming.

Welke mogelijkheden zijn er om een veilige laan te kunnen bieden aan recreanten nu en in de toekomst, én habitat voor vleermuizen in stand te houden? Hoe ga je dan te werk, waar moet je dan op letten? In de ééndaagse cursus ‘Lanenbeheer voor vleermuizen’ komen deze vragen aan bod.

Meer informatie over en aanmeldingen voor deze cursus vindt u op deze pagina.

25 november 2021: Analyse van vleermuisgeluiden voor gevorderden = VOL

>

De Zoogdiervereniging organiseert de cursus ‘Analyse van vleermuisgeluiden voor gevorderden’ in het najaar van 2021. 

Deze cursus is vol, nieuwe aanmeldingen komen op de wachtlijst.

In het veldwerk voor en onderzoek naar vleermuizen wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van diverse ‘ultrasound detectors’ met een Time Expansion en/of Real Time systeem. Het gaat van actief opnemen bv. met Pettersson D240x of D1000, of Anabat Walk About in de hand, tot automatisch registreren met bv. Batloggers op de auto of aan de rugzak. In onderzoek bij windmolens of op nazomer-zwermlocaties worden ‘stand alone’ systemen gebruikt Batcorders, Pettersson D500, Batloggers, Soundmeters (SM-4) of Anabat Express of Swift. Ultrasone microfoons gekoppeld aan software op smart- of IPhone of laptop worden ook steeds populairder.

Voor een zekere determinatie, voor naslag en als bewijsmateriaal (zoals bijvoorbeeld voor toevoegen van zeldzame soorten aan de NDFF wordt gevraagd, en ook in het vleermuisprotocol wordt aangeraden) worden opnames gemaakt van de vleermuisgeluiden.

Naast de keuze uit verschillende detectorsystemen wordt ook de keuze in geluidsanalyse programma’s steeds groter. Er zijn nieuwe analyse methoden bij gekomen en ook in het herkennen van soorten is in ontwikkeling. Naast de handmatige analyses, zijn er semiautomatische- tot bijna volautomatische herkenningsprogramma’s.

Welk detectorsysteem en geluidsprogramma past er het beste bij het onderzoeksdoel? Wat zijn de beste instellingen? Hoe zijn soorten aan de hand van het geluid te herkennen? Wat zijn de belangrijkste kenmerken en in welke situatie kunt u een set van kenmerken gebruiken? Hoe leest u een sona/sonogram, oscillogram of spectrogram? Waar zijn goede referentiegeluiden te vinden?

De cursus Analyse van vleermuisgeluiden gaat in op zowel de eigenschappen van de verschillende apparaten als analyseprogramma’s.

Deze 1-daagse cursus zal in ons kantoor in Nijmegen worden gegeven

Meer informatie over en aanmeldingen voor deze cursus vindt u op deze pagina.

Najaar 2021: Professionele opleiding wolf (aankondiging)

>

Wolven zijn terug in Nederland en het ligt in de lijn der verwachtingen dat het aantal wolven in Nederland toeneemt. Vanuit verschillende invalshoeken in de samenleving levert dit vragen op. Deze vragen komen terecht bij verschillende organisaties en professionals die nog niet eerder te maken hebben gehad met dit ecologisch, juridisch en maatschappelijk uitdagend dossier. 

Vanuit het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging hebben wij de mogelijkheid om deze professionals op te leiden. Deze opleiding is qua inhoud breed opgezet en biedt jou als professional kennis en veldervaring om verder aan de slag te gaan met het veelzijdige wolvendossier.

Meer informatie over deze cursus volgt binnenkort.

3 februari 2022 - Mitigeren met vleermuiskasten

>

De Zoogdiervereniging organiseert de ééndaagse cursus ‘Mitigeren met vleermuiskasten’ op 3 februari 2022. De cursus wordt Covid-19-proof georganiseerd op Boerderij Hoekelum te Bennekom.
In deze cursus leert vleermuizenexpert Erik Korsten je de ecologie van verblijfplaatsen van vleermuizen te begrijpen. Je krijgt inzicht in hoe vleermuiskasten als vervangende verblijfplaats voor vleermuizen ingezet kunnen worden, maar ook in welke situaties dat niet kan. Daarbij komen zowel externe kasten, als inbouwkasten en andere verblijfplaatsvoorzieningen aan bod.

Kijk op deze pagina voor meer informatie en aanmelden.

Voorjaar 2022: Vleermuizen en Planologie

>

De Zoogdiervereniging organiseert in het voorjaar van 2022 de driedaagse cursus ‘Vleermuizen en Planologie’.

Vleermuizen zijn strikt beschermd. Ruimtelijke ontwikkelingen in breedste zin van het woord kunnen vleermuizen schaden. Maatregelen ter voorkoming of vermindering van de schade kunnen dan aan de orde zijn. Vleermuizen hebben een, voor veel mensen, verborgen leefwijze en onderzoek naar hun verblijfplaatsen, vliegroutes en jachtgebieden kan soms een heel jaar in beslag nemen. Niet op de hoogte zijn van hoe vleermuizen een concreet landschap of gebouw gebruiken, of van de wettelijke verplichtingen hier rekening mee te houden, kunnen leiden tot vertragingen van projecten en daarmee ook verhoogde kosten. Tegelijk zullen ‘last minute’ maatregelen voor de vleermuizen minder effectief en efficiënt zijn.
Als de functies van landschap of gebouw voor vleermuizen en de impact van de ruimtelijke ontwikkelingen op die functies bekend zijn, zijn er tal van mogelijkheden om daarmee om te gaan. Het is mogelijk om een ontheffing van de Wet natuurbescherming te verkrijgen, mits aan een aantal juridisch ecologische randvoorwaarden is voldaan. Meer en meer wordt ook door middel van gedragscodes en gebiedsgerichte ontheffingen geregeld. Vleermuizen zijn een belangrijk aspect voor deze innovatieve juridische aanpak, en andersom. 

In deze cursus nemen vleermuizenexperts Herman Limpens en Erik Korsten van de Zoogdiervereniging je mee in de toepassing van de ecologie en landschapsgebruik van vleermuizen in planologische en juridische context. 

Binnenkort volgt voor meer informatie en aanmelden.