Webinar over de impact van de Omgevingswet op natuur

05 maart 2024
Online webinar
Gratis
Heggenlandschap
Heggenlandschap (Bron: Sander Turnhout)

Vanaf 1 januari 2024 is de Wet natuurbescherming opgegaan in de Omgevingswet. Op dinsdag 5 maart organiseert SoortenNL een webinar over de gevolgen van deze wijziging voor alle personen en organisaties die zich bezighouden met natuur. Vier experts bekijken hoe de Omgevingswet in elkaar zit en laten hun licht schijnen over wat er verandert voor het handelingsperspectief binnen specifieke onderwerpen, zoals de zorgplicht voor natuur.

Waarom een webinar?

SoortenNL wil met dit webinar natuurbeschermingsorganisaties, ecologen, beleidsmakers, adviesbureaus en overige natuurprofessionals concrete handvatten aanreiken die het makkelijker maken om binnen de nieuwe Omgevingswet onze kwetsbare natuur te beschermen.

De sprekers

Onlangs verscheen het handboek Natuur in de omgevingswet. Twee medeauteurs, Luuk Boerema (zelfstandig juridisch adviseur) en Fleur Onrust (advocaat en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Overijssel op het gebied van omgevingsrecht), werken mee aan dit webinar. De andere experts zijn adviseur natuurbeschermingsrecht Sander Hunink en projectleider bij de Zoogdiervereniging Glenn Lelieveld. Samen zullen zij duidelijk maken hoe de Omgevingswet in elkaar zit en wat de effecten zijn voor de mensen die met natuur en wetgeving te maken hebben.

Programma

De sprekers behandelen de volgende vragen:

  • Hoe is de natuur in de omgevingswet verankerd? (Fleur Onrust)
  • Wat kunnen we met de zorgplichten voor natuur en wat is het verschil met het verleden, toen de zorgplicht ook in de Wet natuurbescherming stond? (Luuk Boerema)
  • Hoe zijn de regels binnen de omgevingswet door de provincies uitgewerkt en wat betekent dit in de praktijk? (Sander Hunink)
  • Wat is de betekenis van de omgevingswet voor personen en organisaties die met onderzoek naar en bescherming van soorten werken? (Glenn Lelieveld)

Presentatie en moderatie is in handen van Sander Turnhout, strategisch adviseur van SoortenNL. Na de presentaties van de experts zal er ruimte zijn voor enkele vragen via de Q&A. Deelnemers ontvangen na afloop een nieuwsbrief met aanvullende informatie en een link waarmee ze het webinar terug kunnen kijken.

Details en aanmelden

Datum: dinsdag 5 maart 2024, 19.00 tot 21.00 uur
Aanmelden (vereist): klik hier om je aan te melden.  
Deelname: gratis, online via Vimeo (je ontvangt de link op de dag van het webinar).

Over SoortenNL

SoortenNL is hèt kennisnetwerk voor alle wilde planten en dieren van Nederland: een netwerk van organisaties die toegepast onderzoek doen en natuurgegevens verzamelen met hulp van duizenden vrijwilligers. Met die gegevens ontwikkelen we kennis over de staat van de natuur, verbeteren we beheer, beleid en betrokkenheid en beschermen we soorten en hun leefgebieden. De Zoogdiervereniging is één van de soortenorganisaties die samen SoortenNL vormen.