Vrijwilligersdag Werkgroep Kleine Marterachtigen

06 april 2024
Wijngaard Wilgenhorst, Zeewolde
15 euro
Wezel (© Jo Hermans)
Wezel (© Jo Hermans)

De WKM zet zich in 2024 extra in voor de bescherming van de hermelijn en zijn leefgebied. Dit doen we door kennis te delen, onderzoek te doen en mensen met elkaar te verbinden. Om onze vrijwilligers te ondersteunen in hun activiteiten voor de bescherming van de hermelijn organiseren we een vrijwilligersdag op 6 april. Er kunnen maximaal 25 vrijwilligers deelnemen aan deze dag.  

Doel van de vrijwilligersdag 

We willen jullie informeren over de laatste ontwikkelingen rondom natuuronderzoek, wetgeving en documentatie/boeken/handreikingen. Daarnaast hebben we een aantal workshops waarin jullie aan de slag gaan om een werkgroep te vormen. Deze werkgroepen bereiden zich voor op een concrete actie en hebben na deze vrijwilligersdag een vervolg. We hopen hiermee een leuke manier te hebben om vrijwilligers op een andere manier te betrekken bij de bescherming van de wezel, hermelijn en bunzing. Tijdsbesteding bestaat uit deelname aan deze dag en afhankelijk van welke workshop je kiest een vervolg daarop. We gaan ook echt aan de slag met deze groepen. De duur van het project wordt nader bepaald met de groep in de workshop. Bij opgave voor deze vrijwilligersdag wordt akkoord gegeven voor het delen van de contactgegevens ten behoeve van dat project gedurende de looptijd.  

Programma 

 • Inloop van 09:00 - 09:30 ontvangst met koffie/thee 

 • Inleiding van de dag (Joyce Verschoor, voorzitter Werkgroep Kleine Marterachtigen) 09:30 - 09:40 uur 

 • Wetgeving en beschermde status (Jeffrey Peereboom, vice-voorzitter Werkgroep Kleine Marterachtigen) 09:40 - 10:00 uur 

 • 10:00 - 10:05 pauze 

 • Ongediertebestrijding door de bunzing (Emily Mensink) 10:05 - 10:30  

 • Kennisdocument kleine marters: hermelijn. (Jeffrey Peereboom) 10:30 – 11:30 

 • Pauze 10 minuten 

 • Ontwikkelingen omtrent lokmiddelen en onderzoek naar kleine marters (Alyssa van der Linden) 11:40 - 12:30 uur 

 • Lunch 12:30 - 13:15 uur 

 • Workshops 13:15 - 16:30 uur 

 • Plenaire afsluiting, vervolgafspraken en materiaal/camera’s 16:30 - 17:00 uur  

Workshops  

Iedereen kan 1 workshop kiezen uit de 3 workshops hieronder. Geef bij je aanmelding alvast aan welke workshop je voorkeur heeft. Er kunnen maximaal 8 deelnemers per workshop deelnemen. 

 • Werkgroep beleid beïnvloeden: In deze workshop ga je aan de slag met een inventarisatie van welk beleid beïnvloed kan worden om meer geschikt leefgebied voor de hermelijn te bevorderen. Je leert over het kennisdocument om advies te kunnen geven aan gemeenten bij het opstellen van hun ruimtelijk beleid en het beheer van bermen en onverharde wegen in agrarisch gebied. En wat daar allemaal bij komt kijken. (Jeffrey Peereboom) 

 • Habitatverbetering werkgroep: Leer hoe je adviezen kan schrijven voor particuliere tuinen en boerenerven in het buitengebied. Maak gezamenlijk een plan van aanpak voor het aanpakken van een gemeente in Zuid-Holland (plaats nader te bepalen met de groep). Je leert hoe je hiervoor financiële middelen kan vinden en advies te schrijven met een plattegrond waarop de maatregelen worden weergegeven (Daniëlle Koopman) 

 • Communicatie werkgroep: Hoe maak je anderen enthousiast over de hermelijn en de bescherming van het dier en zijn leefomgeving. We leren je presenteren, de pers te woord te staan en hoe je een artikel schrijft. Ook besteden we aandacht aan hoe sociale media en symposia gebruikt kunnen worden om mensen te enthousiasmeren over de bescherming van de hermelijn en het uitbreiden van zijn leefgebied. (Joyce Verschoor/Emily Mensink) 

Locatie 

Wijngaard Wilgenhorst, Zeewolde

Voor wie? 

Huidige vrijwilligers van de Werkgroep kleine marterachtigen en nieuwe vrijwilligers, die een project mee willen draaien of een structurele bijdrage willen leveren aan het beschermen van de hermelijn.  

Kosten 

We vragen een kleine bijdrage voor de lunch van deze vrijwilligersdag, dit bedrag is 15 euro. Het bedrag wordt op de dag zelf via een tikkie betaald aan de penningmeester.  

Vragen en aanmelden 

Heb je nog vragen? Stel ze dan via wkm@zoogdiervereniging.nl. Wil je erbij zijn? Meld je dan aan via hetzelfde e-mail adres. Geef aan naar welke workshop je voorkeur uitgaat.