Duurzaam samenleven met bevers

25 juni 2024 tot 02 juli 2024
Kekerdom
€ 1.125
Berkelbever

Steeds vaker vestigen voornamelijk bevers maar ook dassen zich in waterkeringen, waardoor schade aan de kering ontstaat. Graverij is één van de belangrijkste schadetypes die de bever veroorzaakt, maar ook knaag- en natschade mogen niet onderschat worden.

Duurzaam samenleven met de bever is voor veel verschillende medewerkers van de waterschappen een relevant onderwerp, onder andere voor de keringbeheerders, de systeembeheerders en de ecologen. Ook medewerkers van Rijkswaterstaat en ProRail staan voor deze uitdaging.

In deze cursus worden naast ecologische aspecten en technische aspecten ook juridische kennis (beleid en wettelijke kaders) behandeld. Daarnaast worden er verschillende verdiepende onderwerpen behandeld, waaronder detectie van beverholen (regulier en bij hoog water), herstel van schade, noodmaatregelen, preventieve maatregelen en de impact van graverij op faalmechanismen.

Na afloop van deze cursus heb je een basisbegrip van de bever, zijn gedrag en leefgebied gekregen en weet je hoe schades te herkennen, voorkomen en herstellen, waardoor je beter uitgerust bent om effectief samen te werken aan duurzame oplossingen.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.