Cursus Herkennen van Vleermuiswaarden

18 april 2023 tot 25 april 2023
Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen
€700 ex btw
Gewone dwergvleermuizen

De Zoogdiervereniging organiseert de cursus ‘Herkennen van Vleermuiswaarden’ op 18 en 25 april 2023. De cursus wordt georganiseerd op ons kantoor in Nijmegen

Deze cursus is gericht op onder ander (veld)medewerkers van (ecologische) adviesbureaus, overheden en sloopbedrijven die met vleermuizen, ingrepen en wetgeving te maken krijgen. De workshop is tevens bruikbaar voor ambtenaren die het kader van omgevingsvergunningen de noodzaak van onderzoek naar vleermuizen moeten bepalen.

Deelnemers leren hoe ze overdag van een object of gebied de potentiële waarden voor vleermuizen zo goed mogelijk kunnen inschatten. Belangrijk onderdeel is bovendien het concreet aanbevelen van aanvullend onderzoek volgens de voorschriften van het protocol vleermuisonderzoek. 

De cursus ‘Herkennen van vleermuiswaarden’ wordt gegeven door Herman Limpens en Peter Twisk.

Na afronding van de cursus beschikken deelnemers over:
- meer actuele kennis over functies van verschillende objecten en gebieden voor de ecologie van de Nederlandse vleermuizen;
- kunnen ze objecten op waarde voor vleermuizen inschatten; en
- kunnen ze deze kennis effectiever inzetten in hun eigen situatie.

Kosten
Deelname aan de cursus kost €700 ex btw. Lunch en cursusmateriaal is hierbij inbegrepen. Doorgang van de cursus is afhankelijk van de aantal deelnemers, hierover wordt u uiterlijk een week voor aanvang van de cursus over geïnformeerd. Bij annulering krijgt u uw volledige cursusgeld terug.