Vleermuiskasten.nl

De online database www.vleermuiskasten.nl zorgt dat de vele vrijwilligers en professionals die in Nederland de vleermuiskasten ophangen en controleren, op een eenduidige manier gegevens kunnen verzamelen, beheren en delen.

Image
Screenshot vleermuiskasten.nl

 


 

Waarom vleermuiskasten.nl?

Met de waarnemingen die we verzamelen via deze website willen we beter begrijpen welke factoren het gebruik van vleermuiskasten bevorderen. Uiteindelijk zal dit resulteren in een beter gebruik van de kasten door vleermuizen. Want daarvoor worden de kasten tenslotte opgehangen. Via de website vleermuiskasten.nl is het nu mogelijk om zulke waarnemingen van achter de computer in te voeren.

Samen vleermuiskasten controleren

Vleermuiskasten worden steeds populairder. Veel mensen vinden het leuk om aan de gevel van hun huis een vleermuiskast te hangen en zo vleermuizen woningruimte te bieden.

Image
Controle van vleermuiskasten

Vleermuiskasten worden ook steeds meer door natuurliefhebbers gebruikt als middel om overdag onderzoek te kunnen doen aan deze nachtactieve diertjes. Vaak worden door een lokale groep natuurliefhebbers vleermuiskasten opgehangen en  gecontroleerd op vleermuizen. Zo krijgen zij een goed beeld van de vleermuissoorten in een gebied. De nieuwe vleermuiskastendatabase van www.vleermuiskasten.nl is bedoeld om het die groepen makkelijker te maken gezamenlijk de gedane waarnemingen te beheren en te delen.

Effectiever kasten plaatsen

Vleermuiskasten worden ook ingezet als vervangende woonruimte, als een gebouw met daarin wonende vleermuizen moet worden gesloopt of gerenoveerd of als een boom met een verblijfplaats van vleermuizen wordt gekapt. Dergelijke “mitigatie” van verblijfplaatsen van vleermuizen is verplicht door de Wet Natuurbescherming. Maar welke kast past het best bij de situatie, waar en hoe kan die vleermuiskast het best geplaatste worden en hoe lang duurt het voor een kast door vleermuizen wordt gebruikt?

Met het bij elkaar brengen van veel waarnemingen op www.vleermuiskasten.nl is het mogelijk te bepalen wat die succesfactoren van een vleermuiskast zijn. Door een beter begrip van deze succesfactoren kan het geld dat ingezet wordt voor mitigerende maatregelen voor de beschermde vleermuizen effectiever worden besteed. Waardevolle informatie voor vele bouwprojecten, bosbouwprojecten en natuurontwikkelingsprojecten!

Wanneer is een vleermuiskast succesvol?

Met de waarnemingen die we verzamelen via op de website www.vleermuiskasten.nl willen we beter begrijpen welke factoren het gebruik van vleermuiskasten bevorderen. Uiteindelijk zal dit resulteren in een beter gebruik van de kasten door vleermuizen. Want daarvoor worden de kasten tenslotte opgehangen. Tevens draagt dit bij aan een effectievere besteding van (maatschappelijk) geld, doordat beter inzichtelijk is wat kansrijke locaties zijn voor mitigerende maatregelen, en wat minder kansrijke locaties zijn. De database is een goed instrument om de monitoring van vleermuiskasten te vergemakkelijken, en te vergelijken met andere gebieden.

Image
Ruige dwergvleermuizen in een vleermuiskast type 1FF
Ruige dwergvleermuizen in een 1FF vleermuiskast. (Bron: Erik Korsten)

Initiatief

Het idee voor het opzetten van deze database is ontstaan op het eerste Europese vleermuiskastensymposium in Utrecht in 2012. De database is een initiatief van Thijs Bosch, Johannes Regelink, Erik Korsten, de Zoogdiervereniging en de Gemeente Utrecht. Dit is tot realisatie gekomen dankzij financiële bijdragen van Netherlands Biodiversity Information Facility (NLBIF) en negen Nederlandse gemeenten: Amersfoort, Bergen (NH), Ede, Eindhoven, Groningen, Purmerend, Tilburg, Utrecht en Zoetermeer.