Atlas van de Nederlandse Zoogdieren

De Zoogdiervereniging gaat een nieuwe Atlas van de Nederlandse Zoogdieren maken, een boek dat iedere liefhebber, maar ook professional, moet, wil en kan lezen!  In deze Atlas wordt de nieuwste informatie gepresenteerd van de 96 zoogdiersoorten  die in ons land hun leefgebied hebben of er anderszins voorkomen. Daarnaast wordt in algemene hoofdstukken boeiende informatie gegeven over de Nederlandse zoogdierfauna. Dit boek wordt dus gewoon het standaardwerk over de Nederlandse zoogdieren.

Draagvlak voor bescherming

Zoogdieren behoren tot de meest aansprekende en aaibare diersoorten van ons land. Veel zoogdieren zijn echter nachtactief en daardoor weinig bekend. Uit de recente Rode Lijst van Zoogdieren van Nederland blijkt dat het gelukkig goed gaat met de meeste zoogdieren.

Dat we veel weten over de verspreiding van soorten en hun leefwijze is te danken aan de vele gegevens die door duizenden vrijwilligers en professionals zijn verzameld. Kennis, weten waar zoogdieren zitten en waar niet, is de basis van een goede bescherming van zoogdieren. Een goed overzicht van actuele gegevens is van belang voor natuurbeschermingsorganisaties en overheden die er hun beheer en beleid op kunnen baseren. Want dat het goed gaat met de meeste zoogdieren is ondanks de wettelijke bescherming die zij genieten niet vanzelfsprekend. Die kennis is niet alleen essentieel voor beleid en bescherming van zoogdieren, maar is ook de basis om bestaande en nieuwe vrijwilligers te stimuleren om bij zoogdieren betrokken te blijven en hun waardevolle werk voort te zetten en zoogdieren onder de aandacht te (blijven) brengen.

700.000 records

In de afgelopen jaren zijn honderdduizenden nieuwe verspreidingsgegevens van zoogdieren verzameld. In de NDFF / zoogdierdatabank van de Zoogdiervereniging zitten op dit moment ruim 700.000 records van Zoogdieren. Alle reden dus om al die gegevens te interpreteren en daar conclusies aan te verbinden omtrent verspreiding, geschiktheid van leefgebieden en er trends uit te halen.  Daarom heeft de Zoogdiervereniging het plan opgevat om een Atlas uit te geven met de meest recente stand van de zoogdieren in Nederland. Dit kloeke boek wordt uitgegeven door Naturalis in de serie de Natuur van Nederland en verschijnt winter 2015/2016. 

Adopteer een zoogdier

Het maken van zo’n standaardwerk kost geld. In deze tijd kunnen we nauwelijks meer rekenen op subsidies van overheden en fondsen zijn weinig beschikbaar. Daarom moeten we het grootste deel van de kosten bijeen brengen met bijdragen van particulieren en bedrijven. U kunt ons helpen door een zoogdier te adopteren en op die manier een bijdrage te leveren aan het verschijnen van de atlas!