Workshop Diersporen Habitat Water

Start datum: 
16/07/2017
Programma: 

Wanneer men denkt over sporen van dieren gaan de gedachten al gauw uit naar de grote hoefdieren als edelhert en het wilde zwijn. Maar van internationaal belang is onze ‘natte natuur’. Het deltagebied wat Nederland is biedt een thuis aan vele dier soorten die elk hun unieke sporen achterlaten.
Deze workshop gaan we de sporen leren herkennen van dieren die voorkomen in natuurgebieden langs onze rivieren. Naast iconische soorten als de bever en de otter gaan we ook aan de gang met sporen van minder bekende zoogdieren zoals bruine rat en muskusrat. Van internationaal belang zijn deze gebieden voor vogels die op en langs het water voorkomen. We gaan dus ook aan de gang met vogelsporen van onder meer meeuwen, eenden, steltlopers en aalscholvers.

Organisatie: 
DierSporen.info
Locatie: 
Ossenwaard (Deventer)
Kosten: 
€50,-
Contact: 
Jeroen Kloppenburg