Wie wordt de Vrijwilliger van het Jaar?

1 februari 2018

De Zoogdiervereniging heeft veel waardering voor zijn vrijwilligers. Daarom wordt ook dit jaar op de Zoogdierdag de Vrijwilliger van het Jaar in het zonnetje gezet. Wie heeft in jouw ogen die eer verdiend? Laat het ons weten voor 1 maart 2018.

Binnen de Zoogdiervereniging zijn vele honderden vrijwilligers actief. Meestal voeren zij tellingen of  ander onderzoek uit, maar zij geven ook voorlichting over zoogdieren of zij zetten zich actief in voor het beschermen van soorten of hun leefgebied. Uiteraard zijn al deze vrijwilligers van groot belang voor een vereniging als de onze. Daarom willen wij ook dit jaar de Vrijwilliger van het Jaar kiezen. Deze persoon wordt geëerd op de Zoogdierdag. Dit jaar is dat op zaterdag 17 maart in Nijmegen.

Ken jij een vrijwilliger die zich al jarenlang inzet voor onderzoek naar de boommarter? Of die zich volledig heeft gestort op voorlichting over vleermuizen? Iemand die de bescherming van zoogdieren telkens weer onder de aandacht brengt?

De vrijwilliger van het jaar:

  • Is als vrijwilliger actief binnen de Zoogdiervereniging;
  • Heeft door zijn/haar activiteiten de Zoogdiervereniging een impuls gegeven;
  • Tastbare ‘output’ strekt tot aanbeveling.

Meld ons wie en waarom uiterlijk 1 maart a.s. via info@zoogdiervereniging.nl (o.v.v. Vrijwilliger van het Jaar) en wellicht wordt deze persoon de nieuwe Vrijwilliger van het Jaar.

Eerdere vrijwilligers van het jaar:Vrijwilliger van het Jaar 2017: Tom van der Meij. Voor zijn grote inzet voor de Zoogdiervereniging (foto: Carli van Mil). 

Vrijwilliger van het Jaar 2016: Jan Piet Bekker. Voor zijn grote inzet voor de Zoogdiervereniging (foto: Lize de Hoog). 

Vrijwilliger van het Jaar 2015: Bernadette van Noort. Bernadette zet zich in op verschillende fronten: wintertellingen van vleermuizen, het aanleveren van foto's voor gebruik in bijvoorbeeld Zoogdier en een structurele aanwezigheid op ons bureau voor allerhande klussen (foto: Eric Jansen).

Vrijwilliger van het Jaar 2014: Harrie Bosma. Harrie is zeer actief in de bever- en otterwerkgroep CaLutra in Friesland. Naast onderzoek (zoals met nachtcamera's) is hij ook actief in de regionale bescherming en contacten met bijvoorbeeld waterschappen (foto: Pytsje Bosma).