Aanvraag onderzoeksmachtiging

Voor het uitvoeren van zoogdieronderzoek kan een ontheffing van de Wet Natuurbescherming nodig zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor het vangen van kleine zoogdieren met inloopvallen en vangen van vleermuizen met mistnetten. Echter, ook onderzoek zonder te vangen kan verstorend zijn, zodat een ontheffing nodig is. Bijvoorbeeld het controleren van vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen (kerkzolders, vleermuiskasten, kelders, etc.).

De Zoogdiervereniging beschikt over zo’n ontheffing en mag anderen machtigen om gebruik te maken van deze ontheffing. Wij willen hiermee het onderzoek naar zoogdieren stimuleren, maar daarnaast willen we wel de stress, verstoring en sterftekans die dat met zich mee brengt zo goed mogelijk beperken.

Let op: momenteel is er slechts een machtiging aanwezig voor 11 van de 12 provincies in Nederland. Voor de provincie Overijssel kan momenteel geen machtiging worden afgegeven. 

Hoe werkt het?

Kies uit de lijst onderaan deze pagina de juiste machtiging. Er verschijnt een nieuwe pagina met een formulier. Met dit formulier kan een machtiging bij de Zoogdiervereniging worden aangevraagd, zodat het niet nodig is om zelf een ontheffing aan te vragen. Daarvoor hebben we wel wat info nodig om de machtiging te kunnen verantwoorden aan het bevoegd gezag.

Vul dit formulier in en houdt rekening met een behandeltijd van circa 2 weken. Als tegenprestatie voor het uitschrijven van de machtiging vragen wij om de waarnemingen te delen met de Zoogdiervereniging. Deze waarnemingen worden opgenomen in de Zoogdierdatabank en komen ook in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).

Voor activiteiten die vallen onder één van de NEM Meetprogramma's (Meetprogramma Zoldertellingen Vleermuizen of het Meetprogramma Wintertellingen Vleermuizen) worden binnen het betreffende meetprogramma machtigingen opgestuurd.

Image
Vallen voor het vangen van kleine grondgebonden zoogdieren.
Vallen voor het vangen van kleine grondgebonden zoogdieren.

Onderzoeksmaterialen kunnen worden geleend en gehuurd bij de Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging.

Meer informatie is na te lezen op de website van RVO.

 

Machtiging aanvragen voor: