Veldwerkgroep - Publicatielijst

 

Meer lezen?

Analoge exemplaren van publicities van de Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging zijn niet (meer) te bestellen. Hieronder vind je een compleet overzicht van alle publicaties die door de Veldwerkgroep zijn uitgebracht, gesorteerd op auteursnaam. Je kunt alle publicaties kostenloos downloaden. Je opent de publicatie door op "download" te klikken. Door met de rechter muisknop klikken en "opslaan als" te kiezen, sla je het verslag op. Sommige verslagen zijn enkele MB's groot, waardoor het downloaden wat langer kan duren. Kenmerken van de verslagen (onder andere de grootte in MB's) vind je op de publicatie-pagina. Problemen met binnenhalen van bestanden meld je aan de veldwerkgroep.

 

Direct naar de beginletter van de eerste auteur:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

Volledige publicatielijst van de Veldwerkgroep:

 • Allaerts, W., J. Rijmenams, H. Blockx, A. Lefevre, D. Delsoir en E. Le Boulenge (1986): Zoogdierinventarisatie in het natuurpark Dijleland 31 oktober tot en met 3 november 1985, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Leuven. DOWNLOAD
 • Allaerts, W., R. Lange, K. Wardenaar, P. Twisk en J. Rijmenams (1990): Zoogdierinventarisatie in de Gaume (Belgisch Lotharingen) 17 t/m 23 augustus 1986, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Leuven, ISBN 90-73162-02-5. DOWNLOAD
 • Anonymus (1975): De Veldwerkgroep in de VZZ, in: Lutra vol. 17, p. 67, Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming. DOWNLOAD
 • Anonymus (z.j.): Samenvatting resultaten vleermuis inventarisatieweekend Borkel en Schaft 27-28-29 juni ’03, VZZ-Veldwerkgroep en Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant, z.p. DOWNLOAD
 • Bekker, J.P., L. Calle, S. Dobbelaar, N.J. Honingh en K. Mostert (2001): Zoogdierinventarisatie West Zeeuwsch-Vlaanderen, verslag van een kamp gehouden van 28 september tot en met 1 oktober 2000, Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Veere, ISBN 90-73162-57-2. DOWNLOAD
 • Bekker, J.P. en P. van der Linden (2003): Kleine zoogdierinventarisatie van de Vechtstreek, VZZ Veldwerkgroep en Noord-Hollandse Zoogdierstudiegroep (NOZOS), Hilversum. DOWNLOAD
 • Bekker, J.P. (2002): Zoogdierinventarisatie Zak van Zuid-Beveland, verslag van een kamp gehouden van 5 tot en met 7 oktober 2001, Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Veere, ISBN 90-73162-63-7. DOWNLOAD
 • Bekker, J.P. (2003): Zoogdierinventarisatie Sint Philipsland en Tholen, verslag van twee kampen gehouden in het najaar van 2002, Zoogdier Werkgroep Zeeland en Veldwerkgroep VZZ, Veere, ISBN 90-73162-68-8. DOWNLOAD
 • Bekker, J.P. (2004): Zoogdierinventarisatie Kop van Schouwen, verslag van twee kampen gehouden in het najaar van 2004, Veldwerkgroep VZZ en Zoogdier Werkgroep Zeeland, Veere, ISBN 90-73162-72-6. DOWNLOAD
 • Bekker, J.P. (2007): Zoogdieronderzoek kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen, verslag van een Veldwerkgroepkamp in samenwerking met de Zoogdierwerkgroep Zeeland van 13 tot en met 15 oktober 2006, VZZ – Veldwerkgroep, Arnhem, ISBN 90-73162-92-1. DOWNLOAD
 • Bekker, J.P. (2010): Zoogdieronderzoek rond Wilhelminadorp, verslag van een Veldwerkgroepkamp in samenwerking met de Zoogdierwerkgroep Zeeland van 28 tot en met 30 oktober 2005, Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging, Nijmegen, ISBN: 978-90-79924-17-2. DOWNLOAD
 • Bekker, J.P. (2010): Zoogdieronderzoek in Oranjezon op Walcheren en de inlagen van Noord-Beveland, verslag van een Veldwerkgroepkamp in samenwerking met de Zoogdierwerkgroep Zeeland van 5 tot en met 7 oktober 2007, Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging, Nijmegen, ISBN: 978-90-79924-18-9. DOWNLOAD
 • Bekker, J.P. (2010): Z oogdieronderzoek van ‘witte uurhokken’ in Zeeuws Vlaanderen, verslag van een Veldwerkgroepkamp in samenwerking met de Zoogdierwerkgroep Zeeland van 3 tot en met 5 oktober 2008, Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging, Nijmegen, ISBN: 978-90-79924-19-6. DOWNLOAD
 • Boshamer, J.P.C., K. Spoelstra en J. Willemsen (ed) (2001): Zoogdierinvenarisatie in de Zempléni - Hegység (Hongarije), verslag van het zomerkamp gehouden van 29 juli t/m 5 augustus 2000, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Arnhem, ISBN 90-73162-58-3. DOWNLOAD
 • Boshamer, J.P.C. en P. van der Linden (ed) (2002): Zoogdierinventarisatie Riserva Naturale Orientata di Onferno Gemmano (Italië), Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Den Helder/Hilversum, ISBN 90-73162-59-9. DOWNLOAD
 • Boshamer, J.P.C., A. van der Wal en E. Thomassen (ed) (2006): Mammal Survey Rakitovec, Slovenia, Veldwerkgroep VZZ, Arnhem, ISBN-10 90-73162-88-2 / ISBN-13 978-90-73162-88-4. DOWNLOAD
 • Boshamer, J.P.C. en E. Thomassen (ed) (2008): Mammal Survey Matsalu National Park (Estonia), Veldwerkgroep VZZ, Arnhem, ISBN 978-90-73162-94-5. DOWNLOAD
 • Boshamer, J.P.C. (ed) (2010): Verslag Inventarisatie zoogdieren in het Robbenoord- en Dijkgatsbos, Boswachterij Wieringermeer 8, 9 en 10 oktober 2010, Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging, z.p., ISBN 978-90-79924-22-6. DOWNLOAD
 • Bosman, C.A.W. en C.J.P.J. Margry (1983): Zoogdierinventarisatie in het Swalmdal 17 t/m 21 oktober 1982, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Leiden. DOWNLOAD
 • Bosman, C.A.W. en C.J.P.J. Margry (1984): Zoogdieren van het Swalmdal, in: Lutra vol. 27, p. 342 – 345, Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming. DOWNLOAD
 • Buys, J. en P. van der Linden (ed) (2001): Zoogdierinventarisatie langs de Ourthe, verslag van een inventarisatie uitgevoerd in Augustus 1998, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Hilversum, ISBN 90-73162-55-6. DOWNLOAD
 • Buys, J. (2003): Hoe een desman zich liet vangen en weer ontsnapte, in: Zoogdier nr. 3, jaargang 14, p. 32-35, Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming. DOWNLOAD
 • Buys, J. en J. Willemsen (ed) (2009): Mammal survey Pol'ana (Slovakia) 2005 - Results of ten days’ field work, Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging, Arnhem, ISBN: 978-90-79924-12-7. DOWNLOAD
 • Calle, L. (2011): Zoogdierinventarisatie West Zeeuws-Vlaanderen 22-24 oktober 2010, Verslag van een inventarisatiekamp, Zoogdierwerkgroep Zeeland en Veldwerkgroep Zoogdiervereniging, Terneuzen, ISBN 978-90-79924-26-4. DOWNLOAD
 • Canters, K., C. van Leeuwen, W. Ligtvoet en F. Naber (1982): Zoogdieren-inventarisatie in en rondom het Oostvaardersplassengebied (17 t/m 20 oktober 1981), Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Leiden. DOWNLOAD
 • Canters, K., C. van Leeuwen, W. Ligtvoet en F. Naber (1983): De zoogdieren van het Oostvaardersplassengebied, in: Lutra, vol. 26, p. 73 – 91, Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming. DOWNLOAD
 • Canters, K.J. (1987): Een momentopname van de muizenstand in een aantal biotopen in en rondom het Staphorsterveld herfst 1984,Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Apeldoorn. DOWNLOAD
 • Gundersen, H. (1999): Mammals in Trysil and Dovre, results of the 1996 mammal study camp of the Norwegian Zoological Society (NZF) and the Dutch-Flemmish Mammal Society (VZZ), Norsk Zoologisk Forening en Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Oslo, ISBN 90-73162-41-6. DOWNLOAD
 • Hoekstra, B., E. van der Straeten en V. van Laar (1977): Handleiding ten behoeve van het inventariseren van Landzoogdieren in de Benelux, in: Wetenschappelijke mededelingen nr. 119, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging en Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Utrecht. DOWNLOAD
 • Joosten, K. (1997): Inventarisatieweekend Landgoed De Slangenburg 27-29 juni 1997, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Doetinchem/Oosterend, ISBN 90-73162-36-X. DOWNLOAD
 • Keijl, G.O. (1995): Zoogdieren in West-Zeeuws-Vlaanderen: verslag van een inventarisatie uitgevoerd van 30 juli t/m 3 augustus 1988, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Amsterdam, ISBN 90-73162-17-3. DOWNLOAD
 • Kooij, J. van der (2007): Ongewone noordse spitsmuis (Sorex caecutiens) pas 10 jaar na vangst herkend / Uncommon Laxmann’s shrew (Sorex caecutiens) recognized only 10 years after trapping, internet-publicatie VZZ-veldwerkgroep. DOWNLOAD    DOWNLOAD
 • Laar, V. van en B. Hoekstra (1978): Onderzoek naar de verspreiding en het voorkomen van de Nederlandse zoogdieren, Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Amersfoort. DOWNLOAD
 • Laar, V. van en B. Hoekstra (1984): Onderzoek naar de verspreiding en het voorkomen van de zoogdieren in de Benelux, in het bijzonder in Nederland, in: Lutra vol. 27, p. 223-228, Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming. DOWNLOAD
 • Lange, R. en K. Margry (ed) (1992): Tweede Zoogdierinventarisatie in het Oostvaardersplassengebied, verslag van een inventarisatie uitgevoerd van 19 tot en met 23 oktober 1987, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Utrecht, ISBN 90-73162-07-6. DOWNLOAD
 • Lange, R. (ed) (1998): Zoogdierinventarisatie in de omgeving van Wiltz (Luxemburg), verslag van een zomerkamp gehouden van 28 juli tlm 4 augustus 1990, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Nieuwegein, ISBN 90-73162-18-1. DOWNLOAD
 • Lange, R. (ed) (1996): Zoogdierinventarisatie op het Plateau de Millevaches (Limousin, Frankrijk): Verslag van een zomerkamp gehouden van 27 juli tot 3 augustus 1991, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Nieuwegein, ISBN 90-73162-19-X. DOWNLOAD
 • Leeningen, R. van (2011): Muizenweekend Midden en Zuidwest Drenthe, verslag van een veldwerkgroepkamp 10-12 september 2010, Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging, Nijmegen, ISBN 978-90-79924-23-3. DOWNLOAD
 • Linden, P. van der, en F. van der Vliet (ed) (2001): Zoogdierinventarisatie in Podstene, verslag van een inventarisatie uitgevoerd in Augustus 1997, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Hilversum, ISBN 90-73162-56-4. DOWNLOAD
 • Margry, C.P.J.M. en O.P.J.M. Minkenberg (1984): Zoogdierinventarisatie in de Kampina 22 t/m 26 september 1983, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Leiden. DOWNLOAD
 • Margry, C.P.J.M. en O.P.J.M. Minkenberg (1985): Brood met pindakaas voor muizen in de Kampina, in: Natuurbehoud, jaargang 16, nr. 4, p. 117 – 119, Natuurmonumenten, z.p. DOWNLOAD
 • Mertens, F. (2001): Vleermuizen in Noordwest-Overijssel, Verslag van een inventarisatie uitgevoerd van 18-20 juni 1999 en van 23-25 juni 2000, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Wageningen/’s-Hertogenbosch, ISBN 90-73162-54-8. DOWNLOAD
 • Minkenberg, O., W. Allaerts en P. Bels (1984): Zoogdierinventarisatie in het Groot-hertogdom Luxemburg 15 t/m 19 oktober 1984, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Leiden. DOWNLOAD
 • Mostert, K. (ed) (1991): Zoogdierinventarisatie in de omgeving van Culoz (Ain) en Samoëns (Haute Savoie), Frankrijk, in de zomer van 1989, 29 juli t/m 5 augustus 1989, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Delft, ISBN 90-73162-03-3. DOWNLOAD
 • Mostert, K. en K. Kapteyn (1991): Zoogdieren van het herinrichtingsgebied Westzaan (Guisveld, Westzijderveld en De Reef), Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Delft/Amsterdam, ISBN 90-73162-04-1. DOWNLOAD
 • Mostert, K. (1995): Zoogdieren van Voorne, verslag van een inventarisatie uitgevoerd in juni en september 1991, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Utrecht, ISBN 90-73162-12-2. DOWNLOAD
 • Mostert, K. (1997): Zoogdieren van het Lingegebied, verslag van een inventarisatie uitgevoerd van 22 t/m 24 mei en van 25 t/m 27 september 1992, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Delft, 1995 / Groningen/Nieuwegein, ISBN 90-73162-20-3. DOWNLOAD
 • Mostert, K. (1997): Zoogdierwaarnemingen te Thüringen (Duitsland), beknopt overzicht van waarnemingen gedurende het zomerkamp in Thüringen van 30 juli t/m 6 augustus 1994, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Den Haag, ISBN 90-73162-24-6. DOWNLOAD
 • Mostert, K., E. Thomassen en J. Willemsen (2008): Zomer studiekamp in Roemenië - impressie van een zomerkamp van de Veldwerkgroep, in: Zoogdier nr. 4, jaargang 19, p. 16-17, Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming. DOWNLOAD
 • Mostert, K., J. Willemsen en E. Thomassen (2009): Impressies van het zomerkamp van de Veldwerkgroep: Serra da Estrela, Portugal, in: Zoogdier nr. 4, jaargang 20, p. 18-19, Zoogdiervereniging. DOWNLOAD
 • Mostert, K. en E. Thomassen (2010): Vleermuizen in de sauna - zomerkamp in Finland, in: Zoogdier nr. 4, jaargang 21, p. 19-21, Zoogdiervereniging. DOWNLOAD
 • Mostert, K. (2011): Zoogdieren inventarisatie weekend Biesbosch 2 t/m 4 september 2011, Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging, z.p., ISBN 978-90-799242-7-1. DOWNLOAD
 • Mostert, K. en J. Willemsen (ed) (2013): Mammal survey Serra do Courel - Galicia, Spain 2012, Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging, Nijmegen, ISBN: 978-90-79924-32-5. DOWNLOAD
 • Naber, F.R.M., C.A.W. Bosman en G.H. Glas (1984): Karteringsproject faunistiek zoogdieren Nederland: tussenstand eind 1983, in: Lutra - Informatieblad, april 1984, p. 11-20, Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming. DOWNLOAD
 • Oostveen, P. van (1998): Zoogdierinventarisatie Argonne (Frankrijk), verslag van een zomerkamp gehouden van 1 tlm 8 augustus 1992, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Den Haag, ISBN 90-73162-21-1. DOWNLOAD
 • Oostveen, P. van (ed) (1998): Zoogdierinventarisatie Pieniny (Polen), verslag van een zomerkamp in het Pieninski Nationaal Park, 29 juli t/m 5 augustus 1995, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Den Haag/Nieuwegein, ISBN 90-73162-30-0. DOWNLOAD
 • Oostveen, P. van (1999): Zoogdierinventarisatie in het Sumavagebergte (Tsjechië), verslag van een zomerkamp van 31 juli tlm 7 augustus 1993, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Den Haag, ISBN 90-73162-23-8. DOWNLOAD
 • Oostveen, P. van (2009): Muizenweekend IJsselvallei - verslag van een veldwerkgroepkamp 12-14 september 2008, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Arnhem, ISBN 978-90-79924-10-3. DOWNLOAD
 • Oostveen, P. van (2010): Muizenweekend Kortenhoefse plassen, Verslag van een Veldwerkgroepkamp bij Fort Kijkuit 2-4 november 2007, Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging, Nijmegen, ISBN 978-90-79924-16-4. DOWNLOAD
 • Oostveen, P. van (2010): Muizenweekend Drentse Aa, Verslag van een Veldwerkgroepkamp 12-14 juni 2009, Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging, Nijmegen, ISBN 978-90-79924-17-2. DOWNLOAD
 • Oostveen, P. van (2011): Muizenweekend Noordoost-Twente, Verslag van een veldwerkgroepkamp 4-6 september 2009, Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging, Nijmegen, ISBN 978-90-79924-00-4. DOWNLOAD
 • Reinhold, J. en A. van Winden (1991): Zoogdierinventarisatie van de omgeving van Apeldoorn in 1988, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Wageningen, ISBN 90-73162-05-X. DOWNLOAD
 • Reinhold, J. en K. van Berkel (1995): Zoogdierinventarisatie Midden-Drenthe 1989, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Utrecht, ISBN 90-73162-13-0. DOWNLOAD
 • Resoort, J. (2010): Muizenweekend nationale park Weerribben-Wieden, verslag van een veldwerkgroepkamp Weerribben-Wieden 24-25-26 september 2010, Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging en Zoogdieratlas Overijssel, Nijmegen, ISBN 978-90-79924-20-2. DOWNLOAD
 • Resoort, J., K. Mostert en E. Thomassen (ed) (2010): Mammal survey Patvinsuo (Finland) 2010 - results of ten days field work, Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging, Nijmegen, ISBN: 978-90-79924-21-9. DOWNLOAD
 • Rienks, F., E. Thomassen en J. Willemsen (ed) (2007): De Hazelmuis en andere kleine zoogdieren in Zuid-Limburg 1998 en Slaapmuizen-inventarisatie in Zuid-Limburg 1999, verslag van twee inventarisatieweekends van de VZZ-veldwerkgroep en het natuurhistorisch genootschap in Limburg, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming i.s.m. Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, Arnhem, ISBN: 90-73162-62-9. DOWNLOAD
 • Spoelstra, K., C. Achterberg, M. Bestman, T. Bode, J. Brandjes en A. Gjaltema (2006): Verslag diersporenweekend 9-11 april 1999, Mander (Ootmarsum), Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, z.p, ISBN 90-73162-61-0. DOWNLOAD
 • Spoelstra, K. (2006): Mistnetvangst van vleermuizen, verslag van de eerste workshop mistnetvangst van vleermuizen, gehouden op 28, 29 en 30 september 2001 in Bruisterbosch, Zuid-Limburg, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ-VWG), Arnhem, ISBN-10: 90-73162-82-3 / ISBN-13: 978-90-73162-82-2. DOWNLOAD
 • Spoelstra, K. (2006): Mistnetvangst van vleermuizen, verslag van de tweede workshop mistnetvangst van vleermuizen, gehouden op 13, 14 en 15 september 20021 in Bennekom, Zuidwest Veluwe, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ-VWG), Arnhem, ISBN-10: 90-73162-83-1 / ISBN-13: 978-90-73162-83-9. DOWNLOAD
 • Spoelstra, K., F. Rienks , R. Janssen en D. Tuitert (2004): Bechsteinsweekend 2003: Onderzoek naar inzwermende vleermuizen bij 16 winterverblijven in de provincie Overijssel met speciale aandacht voor de Bechsteins vleermuis, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ-VWG) in samenwerking met de Provincie Overijssel, Arnhem, ISBN 90-73162-75-0. DOWNLOAD
 • Spoelstra, K., T. Douma, D. Tuitert, R. Janssen en A. Douma (2007): De Bechsteins vleermuis (Myotis bechsteinii) en de franjestaart (Myotis nattereri) op en rond het landgoed Eerde, Zoogdiervereniging VZZ, z.p, ISBN/EAN: 978-90-73162-90-7. DOWNLOAD
 • Thissen, J. en E. Pelzers (1992): Zoogdieren in het Rijk van Nijmegen, verslag van een inventarisatie uitgevoerd van 16 t/m 20 oktober 1985, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Arnhem, ISBN 90-73162-06-8. DOWNLOAD
 • Thomassen, E. en J.P. Bekker (ed) (2004): Zoogdierinventarisatie Sierra de Guara (Spanje), verslag van een zomerkamp in Castelsibas (Provincie Huesca) van 31 juli tot en met 7 augustus 1999, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Leiden/Veere, ISBN 90-73162-73-4. DOWNLOAD
 • Vercruijsse, L. en K. Mostert (ed) (2014): Mammal survey Western Rhodopes, Trigrad Bulgaria 2013, Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Nijmegen, ISBN/EAN 978-90-79924-34-9. DOWNLOAD
 • Wal, A. van der, J. Willemsen en J.J. de Wit (ed) (2003): Mammal Survey Eastern Rhodopes (Bulgaria), Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Arnhem, ISBN 90-73162-67-X. DOWNLOAD
 • Wal, A. van der, J.P.C. Boshamer en J.J. de Wit (ed) (2004): Mammal survey Alvão natural park (Portugal), Veldwerkgroep VZZ, Arnhem, ISBN 90-73162-74-2. DOWNLOAD
 • Willemsen, J. en J.P. Bekker (ed) (2006): Zoogdieronderzoek Nationaal Park Galicica (Macedonië), VZZ – Veldwerkgroep, Arhnem, ISBN-10: 90-73162-81-5 / ISBN-13: 978-90-73162-81-5. DOWNLOAD
 • Willemsen, J., J.P. Bekker en E. Thomassen (2008): Flits, ik heb je! – Gebruik van camera’s bij zoogdierinventarisatie, in: Zoogdier nr. 3 , jaargang 19, p. 21-23, Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, ISSN 0925-1006. DOWNLOAD
 • Willemsen, J. en E. Thomassen (ed) (2009): Mammal survey Munţii Pădurea Craiului (Transylvania – Romania), Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging, Arhnem, ISBN: 978-90-70024-13-4. DOWNLOAD
 • Willemsen, J. en E. Thomassen (ed) (2009): Mammal survey Serra da Estrela Portugal 2009, Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging, Arhnem, ISBN: 978-90-79924-14-1.  DOWNLOAD
 • Willemsen, J. en J. Resoort (ed) (2012): Mammal survey Biokovo Croatia 2011, Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging, Nijmegen, ISBN: 978-90-79924-29-5. DOWNLOAD

 

Andere pagina's van de Veldwerkgroep:
Intro - Activiteiten - Zomerkamp - Materiaal - Publicaties - DatabasesCamera - English  - Français