Steenmarterkalender mei: op eigen benen

Als de jongen ongeveer 10 weken oud zijn wordt het tijd om de nestplaats te verlaten en de wereld te gaan verkennen. De jongen zijn het daar lang niet altijd mee eens. Erg ondernemend zijn ze nog niet en soms spartelen ze hevig tegen als moeder probeert hen uit het nest mee te nemen. Moeder pakt de jongen dan in hun vel beet en leidt ze zo naar buiten.

De jongen zijn inmiddels goed gegroeid. Hoe groot ze zijn hangt af van het territorium waarin ze leven. Hoe gemakkelijker het voor moeder is om voedsel te vinden des te hoger het geboortegewicht was en des te voedzamer de moedermelk die de jongen dronken.

In elk geval kunnen ze nu goed lopen en zelfs rennen. Eenmaal buiten gaan ze de directe omgeving van het nest verkennen. In het begin volgen ze hun moeder op de voet. Een belangrijk hulpmiddel daarbij zijn de geurkussentjes onder moeders voetzolen, waarmee ze een spoor achterlaat dat de jongen gemakkelijk kunnen volgen. Springen en klimmen gaat in het begin nog niet zo goed. Voor de geboorte van de jongen koos moeder het liefst een veilige plek ergens op een zolder uit, maar nu slapen moeder en kroost juist het liefst op een plek waarvoor niet geklommen hoeft te worden. Ook wisselen, zoals bij marters gebruikelijk is, de slaapplaatsen nu regelmatig.

De Zoogdiervereniging heeft 2013 uitgeroepen tot het Jaar van de steenmarter. Kijk voor meer informatie op www.jaarvandesteenmarter.nl.


Foto: Dick Klees (Studio Wolverine)

Tekst: Bernadette van Noort