Startpagina Steenmarter

Steenmarter

De steenmarter (Martes foina) is een zoogdier uit de familie marterachtigen. De steenmarter is qua formaat als een huiskat maar met veel kortere poten. In Nederland komt ook de boommarter voor waar verwarring mee kan optreden. De steenmarter komt door zijn grote aanpasingsvermogen in vrijwel alle biotopen voor. Voor meer informatie zie "Leefwijze en ecologie". 

Actueel nieuws

Meer informatie

 

 

Taxonomie

Klasse: Mammalia (Zoogdieren)
Orde: Carnivora (Roofdieren)
Familie: Mustelidae (Marterachtigen)
Geslacht: Martes
Soort: Martes foina

Bescherming en status

Rode Lijst NL Zoogdieren (2009):  thans niet bedreigd
Rode Lijst NL Zoogdieren (1994):  thans niet bedreigd
Flora- en faunawet (2002): tabel 2
Habitatrichtlijn (1992): niet vermeld
Conventie van Bern (1982):  appendix III