Samenleven met steenmarters

6 november 2013

De steenmarter is bezig met een opmars in Nederland. Dit succes heeft ook een keerzijde. Want door zijn gedrag kan de steenmarter overlast veroorzaken. Het is een uitdaging hoe hiermee om te gaan. Tijdens een symposium dat de Zoogdiervereniging en Kenniscentrum Dierplagen op 6 november organiseren voor circa 100 professionals, wordt hier uitgebreid op ingegaan.

Emoties
Overlast van de steenmarter maakt veel emoties los. Dat is begrijpelijk, want doorgeknaagde autokabels en stankoverlast in huis zijn geen pretje. Nu verspreidt de steenmarter zich ook naar delen van het land waar hij al lange tijd niet meer voorkomt. En dus ook naar mensen die niet meer gewend zijn om met de steenmarter samen te leven.

Preventie
Gelukkig kan het wel, samenleven met de steenmarter. Veel overlast is te voorkomen, wanneer in huis of de tuin tijdig de juiste maatregelen worden getroffen. Denk hierbij aan het dichtmaken van openingen die toegang geven tot mogelijke verblijfsplaatsen in gebouwen, tot de dieren in bijvoorbeeld volières of tot de kabels, slangen en geluidsisolatie onder de motorkap.  Ook kunnen hun toegangswegen geblokkeerd worden door bijvoorbeeld begroeiing tegen of naast gebouwen te verwijderen of regelmatig te snoeien. Mogelijke loop- of klimroutes kunnen ook geblokkeerd worden door bijvoorbeeld het aanbrengen van glad materiaal op strategische plaatsen of het plaatsen van een zogenaamde ‘boomkraag’.

Overlast verhelpen
Wanneer de vergunningverlening goed is georganiseerd  - de steenmarter is namelijk beschermd door de Flora- en faunawet - hoeft er geen tijdverlies te zijn en kan snel worden opgetreden wanneer er toch overlast is. Er zijn diverse legale mogelijkheden om steenmarters weg te krijgen en de plek daarna ontoegankelijk te maken. Omdat de steenmarters toch ergens moeten kunnen verblijven, is het wenselijk om een alternatief aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan de nieuw ontwikkelde steenmarterkast. Afschot heeft geen zin (en is overigens verboden), want het territorium dat daarmee vrijkomt zal door een andere steenmarter worden ingenomen. Bovendien treedt er gemakkelijk verwarring op met de zeldzamere boommarter.

Symposium en website
Voor het samenleven met steenmarters zijn kennis over de steenmarter en de mogelijkheden in de omgang met overlast een must. Zeker voor professionals zoals gemeente- en provincieambtenaren en medewerkers van gespecialiseerde bestrijdingsorganisaties. Op 6 november organiseren de Zoogdiervereniging en het Kenniscentrum Dierplagen daarom, in het kader van het Jaar van de Steenmarter, voor deze professionals een symposium.

Sprekers van de Zoogdiervereniging en het Kenniscentrum Dierplagen vertellen hoe de steenmarter leeft en wat er mogelijk is om overlast te voorkómen of op te lossen. Daarnaast willen wij oplossingen en ervaringen uit de praktijk verzamelen. Die komen te staan op een website, waarvan de eerste versie op het symposium wordt gelanceerd: www.steenmarterinfo.nl.