Telganger / 2022-2 / december

 • Voorwoord: beter laat dan nooit.
 • Weergave en beoordeling trends.
 • NEM Verspreidingsonderzoek Muizen.
 • NEM Meetprogramma Wintertellingen Vleermuizen.
 • NEM Verspreidingsonderzoek Bever en Otter.
 • Monitoring bevers in Habitatrichtlijngebieden in Gelderland, het vierde jaar.
 • NEM Meetprogramma Hazelmuizen.
 • NEM Verspreidingsonderzoek Exoten.
 • NEM Meetprogramma Vleermuis Transecttellingen.
 • NEM Verspreidingsonderzoek Marters.
 • NEM Meetprogramma Zoldertellingen Vleermuizen.
 • NEM Meetprogramma Dagactieve Zoogdieren.
 • NEM Dagactieve Zoogdieren: Konijnentellingen