Populatieomvang van eikelmuizen in het Savelsbos

Doelstelling

Het bepalen van de populatieomvang en overleving van de eikelmuis in het Savelsbos.

Inleiding

Voor de bescherming is het noodzakelijk te weten hoeveel dieren er in het Savelsbos leven. Ook is het belangrijk te weten wat de levensduur is en hoeveel jongen er per jaar bijkomen.
 


Eikelmuis (© Rob Koelman)

Methode

Om dieren langdurig herkenbaar te maken, worden onder de huid transponders aangebracht. Die transponders hebben elk een unieke code. Ze reageren op een signaal van het uitleesapparaat en hebben in principe een oneindige levensduur.
Terugvangen gebeurt door het aflezen van dieren in nestkasten en van dieren, die met inloopvallen worden gevangen. Alleen volwassen gezonde dieren zijn gemerkt.

Resultaten

Transponders blijken een goede methode om eikelmuizen over een langere periode te volgen. Een deel van de dieren wordt alleen met vallen gevangen, enkele dieren worden juist alleen of veel vaker in de kasten aangetroffen. Dus een combinatie van beide methoden is de juiste werkwijze.
De populatieomvang van het bevangen deel van het bos bedraagt 69 eikelmuizen.
 

2010, J.J.A. Dekker, Populatieomvang van eikelmuizen in het Savelsbos (pdf)