Jaar van…

Elk jaar vraagt de Zoogdiervereniging extra aandacht voor één van de in Nederland in het wild levende zoogdiersoorten. Inmiddels zijn er al heel wat soorten aan de beurt geweest. Na afloop van het jaar worden de belangrijkste activiteiten en informatie samengevat zodat deze ook in de toekomst beschikbaar blijven. Deze pagina's zijn te bereiken via onderstaande links: