Ontwikkelen eDNA methode noordse woelmuis

Sinds 2013 werkt de Zoogdiervereniging aan het optimaliseren van de eDNA methode voor het inventariseren en monitoren van noordse woelmuizen op basis van keutels.

In veenweidegebieden met kwalitatief hoofwaardig habitat blijkt deze methode effectiever, efficiënter en goedkoper dan de traditionele valraaien. Het is echter (nog) niet duidelijk of deze methodiek ook in andere leefgebieden (bijvoorbeeld het Deltagebied) goed werkt. 

Stand van zaken

In opdracht van de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland worden in 2016 in verschillende leefgebieden onderzoeken verricht, waarbij de eDNA methode wordt vergeleken met inloopvallen-onderzoek. Daarbij wordt samengewerkt met adviesbureaus Alterra, Van der Goes & Groot, Sandvicensis en BTL.

Type project

Monitoring

Looptijd

tot februari 2017.

Projectleider

Maurice La Haye
mobiel: 06-57527670
e-mail: maurice.lahaye@zoogdiervereniging.nl


Noordse Woelmuis (foto: Wesley Overman).