Onderzoek naar afhandeling meldingen overlast door steenmarter

18 juni 2013

De steenmarter is een zoogdiersoort die zich de laatste jaren erg snel over Nederland heeft verspreid. Doordat steenmarters niet alleen in de vrije natuur, maar ook in dorpen en (buitenwijken van) steden voorkomen leven steenmarters en mensen soms dicht bij elkaar in de buurt. In deze situatie gebeurt het af en toe dat marters zich op minder gelukkige plaatsen vestigen en dan voor overlast zorgen.

2013 is uitgeroepen tot Jaar van de Steenmarter. Tijdens het Jaar van de Steenmarter willen we het Nederlands publiek kennis laten maken met de steenmarter als zoogdiersoort in de eigen omgeving. Daarnaast willen we voorzien in de informatiebehoefte ten aanzien van (mogelijke) overlast: hoe hier mee om te gaan, hoe te voorkomen, bij wie kan men terecht voor advies?

De Zoogdiervereniging wil graag weten of met de uitbreiding van het leefgebied van de steenmarter het aantal meldingen en klachten van overlast en schade ook is toegenomen en welke maatregelen effectief zijn om deze te voorkomen. In 1998 is een vergelijkbaar onderzoek geweest en dat onderzoek wordt nu herhaald.

Op die manier willen we een beeld vormen van de toename of afname van het aantal klachten m.b.t steenmarters, de oorzaak van de klachten en hoe de klachten worden aangepakt in verschillende regio’s. Daarnaast willen we tot een overzicht van de oplossingen komen die er tegenwoordig zijn en welke er wel en welke juist niet werken.

Begin juni is er een enquête verstuurd naar 282 gemeentes en bedrijven die met steenmarters te maken hebben, daar zijn nu in totaal 73 reacties van terug. Dit najaar zal er een symposium plaatsvinden i.v.m. het Jaar van de Steenmarter, hier zullen ook de resultaten van dit onderzoek betreft overlast van steenmarters gepresenteerd worden. Uiteindelijk komt de informatie beschikbaar op een nieuwe website waar alle informatie rondom steenmarters samen moet komen.

Meer informatie over het Jaar van de steenmarter is te vinden op www.jaarvandesteenmarter.nl.

Tekst: Charlotte Derriks
Foto: Dick Klees (Studio Wolverine)