Nieuwsoverzicht 2017

Zoogdierdag op 25 maart 2017
21 februari 2017

Op zaterdag 25 maart is de landelijke Zoogdierdag in Rotterdam. Er is een afwisselend lezingen programma rondom het thema Zoogdieren in de stad. Daarnaast is gedurende de hele dag een parallel programma.

Wilde kat in opmars in Zuid-Limburg
20 februari 2017

Op woensdag 15 februari is een dode wilde kat (Felis sylvestris) aangetroffen in Zuid-Limburg. Dit zeer zeldzame dier is sinds een paar jaar aan een gestage opmars bezig in ons land. 

Hazelmuizen in Heijenrath blij met jaarlijkse natuurwerkdag
17 februari 2017

Wil jij je mee inzetten voor het behoud van de hazelmuis? Om het habitat nog verder te verbeteren, organiseren Staatsbosbeheer en de Zoogdiervereniging op 25 februari 2017 een werkdag.

Er zijn de laatste weken veel molshopen
16 februari 2017

Elke winter vallen de grote aantallen molshopen op, maar zeker nu, na de wat stevigere vorstperiodes. Hoe komt dat?

Tropische dolfijnen in Zeeuwse wateren - Zeezoogdieren nu en 53 miljoen jaar geleden
15 februari 2017

Hoe populaties, migratiepatronen en soorten zeezoogdieren veranderen in de loop der tijd werd duidelijk tijdens de Zeezoogdierdag afgelopen zaterdag.

Gezocht: nog twee nieuwe teams NEM Vleermuis Transecttellingen voor 2017
13 februari 2017

We zijn voor het NEM Meetnet Vleermuis Transecttellingen nog op zoek naar twee nieuwe teams die vanaf 2017 aan het meetnet mee willen doen. Ervaring met vleermuizen is niet vereist.

Zoogdiervereniging bestaat 65 jaar - wie viert er mee?
10 februari 2017

Op zondag 19 februari is het precies 65 jaar geleden dat de Zoogdiervereniging is opgericht. Om dit te vieren nodigt het bestuur de leden uit voor een wandeling in Ugchelen.

Bomenkap risico voor jonge eekhoorns
9 februari 2017

Begin februari zijn de eerste jonge eekhoorns te verwachten. Dat betekent dat er bij het kappen van bomen goed gelet moet worden op de aanwezigheid van nesten van eekhoorns. 

Tilburg bouwt voor de natuur
7 februari 2017

Samen met lokale bouwbedrijven, woningcorporaties en architecten willen Vogelbescherming Nederland, de Zoogdiervereniging en de gemeente Tilburg laten zien dat bouwen en natuurwaarden prima samen gaan.

Hermelijn en wezel: speerpuntdieren van het DWHC in 2017
6 februari 2017

Het Dutch Wildlife Health Centre heeft voor 2017 de twee,  in Nederland voorkomende kleine marterachtigen gekozen als speerpuntdieren: de hermelijn en de wezel. Over beide soorten is nog relatief weinig bekend.

Pagina's

Abonneren op Actueel