Poep blijkt essentieel bij speurtocht naar wolf op Veluwe

24 augustus 2018

Na diverse zichtwaarnemingen op het noordelijke deel van de Veluwe is de laatste maanden intensief veldonderzoek gedaan naar de aanwezigheid van een wolf. Vrijwilligers van het Wolven in Nederland houden kilometers aan zandpaden in de gaten op kenmerkende aanwijzingen dat een territoriale wolf aanwezig is; namelijk wolvenkeutels.

Deze morgen is door BIJ12 en WENR bekend gemaakt dat twee nieuwe wolven zijn geïdentificeerd door DNA-onderzoek. Beiden hebben een behoorlijke tocht door Nederland gemaakt. De mannelijke wolf is in zo’n zes weken van Friesland via de Flevopolder naar Vlaanderen gelopen. De vrouwelijke wolf heeft zich in mei langere tijd opgehouden in Midden-Drenthe, maar blijkt nu doorgetrokken te zijn naar de kop van de Veluwe.

Wolven in Nederland heeft afgelopen maanden veel waarnemingen ontvangen van een wolf op de Noord-Veluwe. Dusdanig veel dat wij, samen met de Provincie Gelderland, contacten hebben geïntensiveerd met alle terreinbeheerders om ze voor te bereiden op aanwezigheid van de wolf in hun terreinen. Ook lopen onze vrijwilligers nu maandelijks kilometers aan zandpad af in zoektocht naar sporen.

De zoektocht naar sporen heeft vruchten afgeworpen. Verschillende potentiele wolvenkeutels zijn voor analyse naar het lab van WENR gestuurd. Aangetroffen keutels bleken van voldoende kwaliteit te zijn voor DNA-onderzoek. Hierdoor is nu bevestigd dat het om een wolf gaat en dat deze wolf uit Drenthe de IJssel is overgestoken.


Wolvenkeutels zijn groot en vol met botresten en haren. (bron: J. Kloppenburg)

Het zoeken naar en vinden van wolvenkeutels is essentieel in wolvenonderzoek. Enerzijds kunnen wolven op individu gevolgd worden middels DNA-onderzoek. Anderzijds is de plek van de keutel ontzettend belangrijk. Rondtrekkende wolven die zich nog niet hebben gevestigd laten weinig sporen na, maar territoriale wolven markeren het gebied door keutels vol in het zicht op zandpaden, het liefst zelfs kruisingen, te leggen. Dat is ook het geval geweest in de Noord-Veluwe. Hierdoor leeft bij Wolven in Nederland de verwachting dat we nog veel meer van deze wolvin gaan zien op de Noord-Veluwe.

Ziet u een wolf of een spoor van een wolf? Geef dit dan, ondersteund met foto’s of film, door aan Wolven in Nederland.

Tekst: Glenn Lelieveld; Zoogdiervereniging/Wolven in Nederland

Publicatiedatum: 24 augustus 2018