Bijna uitgestorven eikelmuizen hebben jongen

14 Augustus, 2008

In het gebied van Eijsden, zijn twee nesten met zes jongen en twee volwassen eikelmuizen ontdekt in speciaal voor de eikelmuizen opgehangen kastjes. Op een derde plek is een mogelijk zwangere eikelmuis gezien en op plek vier is veel nestmateriaal naar binnen gesleept, ook een aanwijzing voor een mogelijke zwangerschap. In september 2007 werd in hetzelfde gebied één nest met vier jongen en een volwassen eikelmuis gevonden.

eikelmuisjes

De eikelmuis is volgens wetenschappers een van de meest bedreigde soorten in Nederland. Dat maakt de vondst van twee nesten met jongen bijzonder. Deze vondst is gedaan door Jean Creuwels en Rian Pulles, vrijwilligers van het grensoverschrijdend verspreidingsonderzoek Eikelmuizen.

In Nederland kwam de soort vroeger in een groot deel van Zuid-Limburg voor. Er zijn momenteel nog slechts twee gebieden waarvan de soort recentelijk bekend is: Savelsbos en Cannerbos in respectievelijk het oostelijk Maasdal en het westelijk Maasdal. De eikelmuis is daarmee verdwenen uit 13 van de 15 van oudsher bekende leefgebieden in Limburg. De sterkste achteruitgang is van recente datum, deze heeft zich voltrokken in de laatste 30 jaar, vooral na de grootschalige ruilverkaveling vanaf 1979.

In Nederland is in 2007 door de Zoogdiervereniging VZZ groot onderzoek naar de eikelmuis begonnen, uitgevoerd samen met Studio Wolverine en in nauwe samenwerking met de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt uit Vlaanderen en het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door financiële medewerking van Provincie Limburg als onderdeel van Platteland in Uitvoering en de Gegevensautoriteit Natuur van het Ministerie van LNV. In 2007 werden slechts 9 eikelmuizen gezien. Nu dus al meer dan het dubbele.

Er is op zeer korte termijn grote actie noodzakelijk om de eikelmuizen voor uitsterven in Nederland te behoeden. Wetenschappers pleiten voor het behoud, herstel en uitbreiding van kleine landschapelementen. Dat zijn boomgaarden, volkstuintjes, buitengebied-rommelschuurtjes, houtsingels, graften, kleinschalig akkerland en soortenrijke bosmantelzomen. Deze zijn de enige garantie voor het voortbestaan van de eikelmuizen, die door hun leefwijze in deze landschapelementen ook wel ‘Fruitdiefjes' genoemd worden. Vooral ook het feit dat de dieren zeven maanden per jaar grotendeels slapend doorbrengen, maakt eikelmuizen kwetsbaar.

 

Afbeeldingen: Nest eikelmuizen, Jean Creuwels. (Hierop is de disclaimer van toepassing)

 

 

Publicatiedatum: 13 oktober 2008