NEM Verspreidingsonderzoek Bever

Nadat de bever rond 1826 in Nederland was uitgestorven, zijn vanaf 1988 tientallen dieren in Nederland uitgezet. Sindsdien heeft de bever zich over een groter gebied verspreid en daarom heeft het ministerie van Economische Zaken de Zoogdiervereniging in 2012 gevraagd een landelijk verspreidingsonderzoek voor de bever op te zetten. Het verspreidingsonderzoek aan de bever beoogd een compleet overzicht te verkrijgen van het voorkomen van de bever in Nederland. Het meetnet is in 2012 gestart.


Bever (© Maaike Plomp)

Wie voeren de inventarisaties uit?

De waterschappen in Nederland werken aan het meetnet mee en leveren jaarlijks een compleet overzicht van welke kilometerhokken in een bepaald jaar door bevers in gebruik zijn.