NEM Verspreidingsonderzoek Otter

Nadat de otter rond 1988 in Nederland was uitgestorven, zijn tussen 2002 en 2008 in het kader van deze herintroductie 33 otters uitgezet in de Kop van Overijssel en Zuidwest-Friesland. Sindsdien heeft de otter zich over een groter gebied verspreid en daarom heeft het ministerie van Economische Zaken de Zoogdiervereniging in 2012 gevraagd een landelijk verspreidingsonderzoek voor de otter op te zetten. Otters zijn dieren die zich weinig laten zien, doorgaans zijn ze nachtactief. Wel zijn met enige moeite en kennis sporen van otters te vinden. Vooral de uitwerpselen zijn te vinden, op markante plekken in het veld.


Otter (© Richard Witte)

Het verspreidingsonderzoek aan de otter beoogd een compleet overzicht te verkrijgen van het voorkomen van de otter in Nederland. Het meetnet is in 2012 gestart.