NEM Meetnet Hazelmuizen


De hazelmuis is een zeldzame soort die alleen in Zuid-Limburg voorkomt. Hij bewoont met name de overgangszones van opgaande begroeiingen zoals bos en houtwallen naar struikbegroeiingen en ruigten. In die begroeiing bouwen ze met name in het najaar nesten die met enige oefening goed zijn op te sporen en herkennen. Het meetnet levert goede gegevens over de aantalontwikkeling van de hazelmuis. Daarnaast worden ook de nesten van dwergmuizen genoteerd en de soorten die verder in of bij de nesten worden aangetroffen (zoals de (grote) bosmuis). Dit zijn belangrijke verspreidinggegevens.


Hazelmuis (© Maaike Plomp)

Wie voeren de tellingen uit?

Dit meetnet wordt gecoördineerd door de Zoogdiervereniging. De uitvoering van de tellingen wordt verricht door vrijwilligers van de Zoogdiervereniging.