NEM Meetnet Dagactieve Zoogdieren Konijnentellingen

Hoewel het konijn een dier is dat zich vaak ook overdag laat zien en dus al met het meetnet Dagactieve zoogdieren – BMP tellingen wordt gevolgd, zijn de konijnentellingen in de duinen een apart meetnet. Dit meetnet kent echter een beperkte omvang. Deze gegevens zijn een waardevolle aanvulling op de konijnengegevens van het meetnet Dagactieve zoogdieren, zeker omdat de reeksen in de duinen langer terug gaan dan de landelijke tellingen. Het meetnet levert goede gegevens over de aantalsontwikkeling van het konijn in de duinen. Daarnaast worden ook andere soorten genoteerd (bijvoorbeeld damhert, haas, vos). Dit zijn belangrijke aanvullingen als verspreidingsgegevens.


Konijn (© Wesley Overman)

Wie voeren de tellingen uit?

Alleen terreinbeheerders van de duinen doen momenteel mee. Het meetnet is vanaf 1984 door de terreinbeheerders zelf opgezet om deze voor de duinen belangrijke soort (tegengaan verruiging) te volgen.