Landelijke Zoogdierdag en ALV in Nijmegen

Start datum: 
20/04/2013
Programma: 

Eens per jaar organiseert de Zoogdiervereniging een landelijke dag om haar leden en vrijwilligers te bedanken. In 2013 is het centrale thema tijdens de Landelijke Zoogdierdag ‘Zoogdiersuccessen’. We hebben een lezingenprogramma samengesteld dat voor een breed publiek interessant en toegankelijk is.

Op het programma staan de volgende lezingen:

 • Jaar van de Steenmarter en daarna?  Stefan Vreugdenhil (Bureau van de Zoogdiervereniging)
 • “Big Brother is watching you”: een blik in het leven van marterachtigen met cameravallen. Erwin van Maanen (Werkgroep Kleine Marterachtigen en Werkgroep Boommarter Nederland)
 • CSI in de polder: E-DNA. Jelger Herder (RAVON)
 • Vleermuisvriendelijke verlichting. Herman Limpens (Bureau van de Zoogdiervereniging)
 • Zomerkamp 2013: Bulgarije! Kees Mostert (Veldwerkgroep)
 • Succes of catastrofe: de huisspitsmuis op Texel. Richard Witte (NOZOS)
 • De otter is terug! Hugh Jansman (Alterra)
 • Wolven snel in Nederland? Leo Linnartz (ARK)
 • Zoogdieratlas in ontwikkeling. Jos Teeuwisse
 • Het zoeken naar Bechsteins vleermuiskolonies vanuit Nederland naar Vlaanderen. René Janssen (VLEN)
 • 1000 pluizers en 30.000 prooidieren: succesvol braakballen pluizen in Noord- en Zuid Holland. Nico Jonker
Organisatie: 
Zoogdiervereniging
Locatie: 
Linaeusgebouw, Radboud Universiteit Nijmegen, Heyendaalseweg 137, Nijmegen
Kosten: 
Geen (opgave verplicht)
Contact: 
Secretariaat Zoogdiervereniging
Telefoon: 
024-7410500
Extra toelichting: 
<p>Bekijk&nbsp;de <a href="/sites/default/files/imce/nieuwesite/0verigen/downloads/Uitnodiging%20Zoogdierdag.pdf">uitnodiging</a> (pdf) van de Zoogdierdag.</p> <p>In de pauze van het bovengenoemde programma vindt de Algemene Ledenvergadering plaats.<br /> De stukken voor de ALV zijn hieronder te downloaden.</p> <ul> <li><a href="/sites/default/files/imce/nieuwesite/0verigen/downloads/01.%20Agenda%20ALV%2020%20april%202013.pdf" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no,width=750,height=1000'); return false;">Agenda ALV 20-04-2013</a> (pdf)</li> <li><a href="/sites/default/files/imce/nieuwesite/0verigen/downloads/02.%20Verslag%20ALV%2017%20november%202012.pdf" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no,width=750,height=1000'); return false;">Verslag ALV 17-11-2012</a> (pdf)</li> <li><a href="/sites/default/files/imce/nieuwesite/0verigen/downloads/03.%20Jaarverslag%20vereniging%202012.pdf" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no,width=750,height=1000'); return false;">Jaarverslag vereniging 2012</a> (pdf)</li> <li><a href="/sites/default/files/imce/nieuwesite/0verigen/downloads/04.%20Jaarrekening%20vereniging%20%202012.pdf" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no,width=750,height=1000'); return false;">Jaarrekening vereniging 2012</a> (pdf)</li> <li><a href="/sites/default/files/imce/nieuwesite/0verigen/downloads/05.%20Nieuwe%20bestuursleden.pdf" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no,width=750,height=1000'); return false;">Nieuwe bestuursleden 20-04-2013</a> (pdf)</li> </ul> <p>De dag is gratis toegankelijk maar u dient zich wel vooraf aan te melden via&nbsp;info@zoogdiervereniging.nl&nbsp;of telefoonnummer 024-7410500. Geef bij uw aanmelding ook aan of u gebruik wilt maken van een lunchpakket en deze vegetarisch moet zijn. De kosten hiervoor (10 euro) kunnen ter plaatse worden voldaan.</p>