Gezocht: vrijwilligers voor vleermuis transecttellingen in Harderwijk en Noord-Holland

De landelijke meetnetten ‘wintertellingen’ en ‘zoldertellingen’ leveren niet voldoende gegevens over rosse vleermuizen, ruige dwergvleermuizen, gewone dwergvleermuizen en laatvliegers om betrouwbare indexcijfers te genereren. Met de vleermuis transecttellingen (NEM VTT) is, in opdracht van het ministerie van EZ, de twaalf provincies en in samenwerking met het CBS en Alterra, het zomermeetnet NEM VTT juist voor deze soorten opgezet. De basis van dit meetnet is het jaarlijks herhaald afleggen van een met de auto gereden transect, met een speciale, automatisch geluiden registrerende ‘bat detector’, in voor het vaststellen van die soorten geschikt landschap, op voor het vaststellen van die soorten geschikte momenten in seizoen en avond.

Na het rijden determineren de vrijwilligers de opnames tot op vleermuissoort en geven zij de gegevens via een portal (het NEM-VTT portal) door aan de Zoogdiervereniging. Om de determinaties onder de knie te krijgen worden door de Zoogdiervereniging cursussen gehouden. Momenteel zijn er 30 teams door heel Nederland actief voor het meetnet. Twee teams zoeken momenteel versterking: team Harderwijk en team Noord-Holland. Is je interesse gewekt en lijkt het je leuk om deze teams te versterken? Stuur gerust een mail naar nemvtt@zoogdiervereniging.nl of kijk op www.zoogdiervereniging.nl/nem-vleermuis-transecttellingen.

VTT auto vleermuisonderzoek Francien Lambregts
Auto waarmee vleermuisonderzoek wordt uitgevoerd (bron: Francien Lambregts).