Gezocht: vrijwilligers voor monitoring van de meervleermuis op de Veluwe


Voor het functioneren van winterverblijven van vleermuizen is zwermgedrag erg belangrijk. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om mee te werken aan het ontwikkelen van een monitoringsmethode voor zwermgedrag en -locaties van meervleermuizen in de periode augustus-september.

De Zoogdiervereniging is betrokken bij een project over de monitoring van de meervleermuis in N2000-gebied de Veluwe. Onderdeel van deze monitoring is het opsporen en monitoren van nazomerzwermlocaties bij winterverblijfplaatsen van de meervleermuis en het plaatsen van real-time recorders (Batloggers) op deze locaties.
Nieuwe vrijwilligers krijgen uitleg over Batloggers en over hoe potentiële zwermlocaties te herkennen zijn. We vragen vrijwilligers om na te gaan of er in de omgeving van een winterverblijf zulke locaties te vinden zijn. Op deze locaties worden dan door de vrijwilligers Batloggers neergezet. Met behulp van de uitgewerkte gegevens van de Batloggers kan worden bepaald of er meervleermuizen zwermen op de bezochte locaties.
De mensen die hieraan willen meewerken krijgen één of twee avonden training/begeleiding. De meeste winterverblijven met meervleermuizen op de Veluwe liggen op defensieterreinen.

Lijkt het je leuk om hier aan mee te werken? Stuur dan een e-mail naar vrijwilligers@zoogdiervereniging.nl

Meervleermuis Jeroen Reinhold
Meervleermuis (foto: Jeroen Reinhold)

Tekst: Zoogdiervereniging, Foto: Jeroen Reinhold